Nieuws - 25 januari 2007

Wetenschapsbeleid ChistenUnie

'Wij wantrouwen het maakbaarheidsideaal in de wetenschap'

Als de ChristenUnie inderdaad in de regering komt, zullen ethische overwegingen een grotere rol gaan spelen in de financiering van de wetenschap. Maar de gevolgen zijn niet direct voelbaar.
Dat voorspelt Roel Kuiper, voormalig directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie en lector van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Hij krijgt bijval van directeur Henk Jochemsen van het christelijke Lindeboom Instituut voor medische ethiek.
In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat dat wetenschappelijk onderzoek altijd gepaard moet gaan met bezinning op de ‘bijbehorende ethische aspecten’. Iedere subsidieaanvraag voor bio- of nanotechnologisch onderzoek zou bijvoorbeeld een uitgebreide toelichting moeten bevatten op ‘de toepassingen in de mens als persoon en andere maatschappelijke en ethische implicaties’.
Onderzoek met stamcellen mag overigens wel van de christenpolitici, zolang die stamcellen niet van embryo’s afkomstig zijn. Het selecteren van embryo’s op basis van bepaalde kwaliteitskenmerken blijft volgens het verkiezingsprogramma verboden, evenals ‘gentherapie in de kiembaan’.
‘De achterban van de ChristenUnie heeft een sterk besef van de feilbaarheid van de mens’, licht Kuiper toe. ‘Binnen de partij heerst daarom wantrouwen tegen het maakbaarheidsideaal in de wetenschap. Bovendien moeten we respect tonen voor de schepping.’
Maar de CU zal geen onderzoekslijnen stopzetten, zegt Jochemsen. ‘Je kunt niet zomaar allerlei programma’s omgooien. Dat zou geen goed bestuur zijn. Het gaat hooguit om een verschuiving van de aandacht in de subsidies, zoals dat altijd gebeurt wanneer een nieuw kabinet aan de slag gaat.’