Nieuws - 14 september 2017

‘Wetenschappers zijn te laks geweest’

tekst:
Lieke de Kwant

‘Het klinkt controversieel, hè?’ Eliakim Hamunyela lacht. Hij vindt het leuk dat de laatste stelling bij zijn proefschrift vragen oproept. Daags voor zijn promotie – ‘ik ben een beetje zenuwachtig’ – geeft de onderzoeker van het Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing graag uitleg.

Eliakim Hamunyela (Namibië) is op 6 september gepromoveerd op een onderzoek naar het monitoren van verandering in tropisch regenwoud met behulp van satellietdata.

Stelling: Accelerated circulation of fake news is good for the society.

‘Wat ik bedoel is dat de versnelde verspreiding van nepnieuws de samenleving helpt om zelfbewuster te worden. Welke mensen en groepen zijn geneigd om valse informatie te geloven en verspreiden, en waarom? Als je dat weet, kun je gaan zoeken naar een oplossing.

Ik vergelijk het met opgroeien. Als klein kind ben je je niet bewust van je eigen sterke en zwakke kanten, maar je leert jezelf steeds beter kennen. Zo is het ook met de samenleving. De verspreiding van nepnieuws kan ons helpen om de zwakke plekken te vinden, waarna we die kunnen versterken met juiste informatie. Ik vind dat we veel actiever de feiten moeten uitdragen. Wetenschappers zijn daarin lang te laks geweest. Gelukkig verandert dat nu wel.

Ik kwam op deze stelling doordat je de laatste jaren vaak klachten hoort over het feit dat sommige groepen gevoelig zijn voor desinformatie. Ik ben het er natuurlijk mee eens dat dat een probleem is. Alleen: als er in een familie iets misgaat met de kinderen, is dat naar mijn mening geen probleem van de kinderen, maar van de ouders. Die moeten zich afvragen wat ze verkeerd gedaan hebben. Op die manier wilde ik ook naar dit probleem kijken: wat kunnen de leiders in de samenleving leren van de opkomst van nepnieuws?’