Nieuws - 1 januari 1970

'Wetenschappers dupe nieuw pensioenstelsel'

'Wetenschappers dupe nieuw pensioenstelsel'


Wetenschappers worden onevenredig hard in de portemonnee getroffen door het
nieuwe pensioenstelsel van het APB, dat in januari ingaat. Dat stellen de
Vereniging voor Personeel aan Universiteiten en Onderzoeksinstellingen
(VAWO) en universiteitenvereniging VSNU.
In het nieuwe stelsel worden de pensioenen niet meer gebaseerd op laatst
verdiende salaris, maar op het zogeheten 'middelloon'. De
ambtenarencentrales en werkgevers zijn dat vrijdag 31 oktober overeen
gekomen. Protesten van de VAWO en enkele organisaties uit de zorg mochten
niet baten.
,,Daardoor dreigen grote groepen wetenschappers tegen een pensioenschade
van twintig tot dertig procent aan te lopen'', zegt vice-voorzitter Pieter
Fokkink van de VAWO. | HOP