Nieuws - 11 december 2014

Wetenschapper na je pensioen

tekst:
Rob Ramaker

Sommige wetenschappers zijn zo gedreven dat ze na hun pensionering gewoon doorwerken. Wat bezielt hen en welke hindernissen komen ze tegen?

‘Uiterst terughoudend’ is Wageningen UR met het door laten werken van medewerkers na hun pensioengerechte leeftijd. Tenzij je onvervangbare expertise hebt, is het tijd om plek te maken voor jongeren. En zelfs de blijvers mogen hun eigen functie niet behouden. Je werkt als flexibele kracht in een nieuwe rol. Binnen Wageningen UR werken dan ook slecht een tiental 65-plussers in loondienst.

Sommige mensen laten zich echter niet tegenhouden. Wetenschappers die zo gedreven zijn als viroloog Dick Peters en botanicus Frans Breteler. Beiden zijn ze in de tachtig maar werken nog fulltime, publiceren in vakbladen en denken niet aan ophouden. En dat alles zonderervoor betaald te krijgen. Overigens wordt het waarschijnlijk binnenkort iets minder zeldzaam dat gepensioneerden doorwerken. Een wetsvoorstel om dat makkelijker te maken ligt nu bij de Tweede Kamer.

Wil je weten wat wetenschappers als Dick Peters en Frans Breteler drijft? Lees het in het decembernummer van Resource dat overal in de bakken ligt.