Nieuws - 8 november 2001

Wetenschappelijk artikel schrijven kost student veel werk

Wetenschappelijk artikel schrijven kost student veel werk

Het was wel veel werk, veel meer dan ze ooit gedacht had. Maar nu haar artikel bijna gepubliceerd wordt in een wetenschappelijk tijdschrift, is Nynke Hoekstra, student plantenteelt, wel erg trots.

Hoekstra en haar medestudent Thijs Bosker wisten waar ze aan begonnen. Prof. Ariena van Bruggen, hoogleraar biologische bedrijfssystemen, had van te voren al gezegd dat ze moesten proberen een wetenschappelijk artikel te schrijven als ze hun onderzoek hadden afgerond. Dat is het beleid bij deze leerstoelgroep. Beiden zagen dat wel zitten. Maar een wetenschappelijk artikel schrijven op basis van een studentenonderzoek is best lastig, merkte Hoekstra. Na het schrijven van de eerste versie dacht ze: h?, h?, ik ben er van af. Maar toen kwam het meeste werk nog. Referees verlangen aanpassingen, en nog eens en nog eens en dan moet ze straks ook nog de drukproeven controleren. Hoekstra had het geluk dat haar artikel direct werd geaccepteerd. Het artikel dat Bosker schreef, is nog niet zover.

Samen hebben ze onderzoek gedaan naar de kwaliteit van mest. Op vier meer en minder intensieve bedrijven verzamelden ze in grote tonnen de mestflatten die de koeien in de wei lieten vallen. In petrischaaltjes scoorden ze de kieming en de wortellengte van tuinkerszaadjes na ??n, twee en drie dagen groei op een mestmonster. Deze tellingen leverden Hoekstra voldoende stof op voor het artikel. Hoe meer ammoniak in de mest, hoe minder zaadjes kiemden en hoe korter de worteltjes.

Hoekstra is blij dat ze het artikel geschreven heeft. Het heeft haar nog vier studiepunten extra opgeleverd, maar vooral een schat aan ervaring die ze goed kan gebruiken nu ze doorgaat als aio. "Ik weet nu veel beter hoe ik het moet doen. Dat je bijvoorbeeld echt goed je materiaal en methodes moet doordenken." | L.N.