Nieuws - 22 november 2001

Wetenschap krijgt controleorgaan voor wangedrag

Wetenschap krijgt controleorgaan voor wangedrag

Alle Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderzoek moeten een klachtenregeling krijgen voor wetenschappelijk wangedrag. Alle universiteiten en onderzoeksinstituten van NWO en KNAW moeten bovendien allemaal vertrouwenspersonen aanwijzen bij wie overtredingen kunnen worden aangebracht. Dat stellen toonaangevende organisaties voor wetenschappelijk onderzoek in een notitie over 'Wetenschappelijke Integriteit'. Samen met de universiteitenvereniging VSNU en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bovendien een 'Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit' oprichten. Dit onafhankelijke LOWI moet de klachtafhandeling bij de betrokken organisaties beoordelen. Naar aanleiding van aangemelde, vermeende misstanden mag het controle-orgaan ook eigen onderzoek verrichten.

De instanties hanteren in de notitie een brede definitie van wetenschappelijk wangedrag. Dit kan vari?ren van het vervalsen van onderzoeksgegevens en plagiaat tot misleiding bij het verkrijgen van opdrachten en het onzorgvuldig omgaan met proefpersonen. | HOP