Nieuws - 3 november 2011

Wetenschap en religie; een goede match?

Stelling: Wetenschap en religie gaan prima samen

26-JenM-wit-BdG-8196.jpg
MARLIES: Wetenschap gaat uit van wat waarneembaar is en onderzocht kan worden door middel van observaties en experimenten. Geloof in God gaat over iets wat niet fysiek waarneembaar is. Zo bezien kunnen deze twee niet eens met elkaar in strijd zijn.
Ik krijg tegenwoordig vaak de indruk dat wetenschap zo'n grote rol speelt in onze westerse wereld, dat mensen er automatisch vanuit gaan dat iets wat niet wetenschappelijk aangetoond kan worden er  sowieso niet is. Een vreemde redenering, want wetenschap blijft nou eenmaal beperkt tot het waarneembare. Daardoor kun je onmogelijk iets zeggen over of er misschien ook nog niet-waarneembare dingen bestaan. Dat we niet kunnen bewijzen dat God er niet is, betekent natuurlijk niet dat Hij er dan sowieso wel is. Ik denk echter dat er andere goede
redenen zijn om in God te geloven. Onze innerlijke moraal bijvoorbeeld, de neiging van mensen om naar de zin van alles te zoeken, en het leven en getuigen van Jezus.
REACTIE JILLIS: Evolutionair gezien biedt geloof voordelen. Dat is eigenlijk het meest grappige: mensen die niet in evolutie geloven en wel in God hebben er evolutionair gezien profijt van. Het sleept ze door moeilijkere tijden, waar agnosten uitsterven. Over de innerlijke moraal van gelovigen ben ik minder enthousiast. Zal wel met de actualiteit te maken hebben.
JILLIS: Wetenschap en religie zijn natuurlijk twee tegenpolen. Waar wetenschap draait om bewijzen aandragen voor theorieën en hypotheses, komt religie niet verder dan 'het is waar, want ik geloof het'. Hoe onwaarschijnlijk het misschien ook lijkt, in de praktijk blijken er genoeg gelovige, capabele wetenschappers te zijn.  Dat twee compleet verschillende werelden op deze manier samenkomen, is misschien wel weer een wonder (van Hem?). Deze mensen kunnen blijkbaar goed de knop omzetten en op het werk rationeel denken, terwijl ze in hun privéleven het verstand weer op nul zetten en geloven in één of ander vaag sprookje waar in meer dan tweeduizend jaar nog niet het geringste bewijs voor aangedragen is. Uiteraard moet iedereen dit voor zichzelf weten en zolang er maar niet te veel van die drammerige jehova's voor de deur staan (deze maand alweer twee keer), vind ik alles best. Het belangrijkste is dat een dergelijke wetenschapper zijn vak verstaat.
REACTIE MARLIES: Zoals ik al zei, geloof kan niet bewezen worden op wetenschappelijke wijze. Maar dat betekent niet dat verstand wordt uitgeschakeld - ik hoop dat mijn eigen stukje dat ook duidelijk maakt. Inderdaad, wetenschap en twee geloof zijn twee werelden, die samen kunnen komen en ieder een deel van de waarheid kunnen vertellen - de wetenschap over het hoe, het geloof over het waarom. Gaaf hè?