Wetenschap - 31 mei 2001

Werkplek: Proefaccommodatie De Haar Vissen

Werkplek: Proefaccommodatie De Haar Vissen

Sietze Leenstra, bedrijfsleider van proefaccommodatie De Haar Vissen op Zodiac, staat met meetapparatuur bij het waterzuiveringssysteem. Dit systeem hebben Wageningers ongeveer vijftien jaar geleden ontwikkeld voor het kweken van onder andere paling. Per dag verwerkt het 225.000 liter water. In Veenendaal staat een systeem dat vijftig keer groter is. Dat is goed voor een jaarlijkse productie van honderdvijftig ton paling.

Afgestudeerde Wageningse vistelers hebben het voortouw genomen in de kweek van paling en meerval. Tegenwoordig komt er nauwelijks paling uit het IJsselmeer. Leenstra schat dat negentig tot 95 procent via de palingteelt op de markt komt. Bij De Haar wordt niet alleen met paling gewerkt, maar ook met bijvoorbeeld meervallen en garnalen.

Als bedrijfsleider is Leenstra onder meer verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke bepalingen en onderzoekscontracten. "Maar ik speel ook vliegende keep. Door het personeelstekort zit ik soms wat te weinig achter mijn bureau. Ik ben dan ook een praktisch man. Zo heb ik meegeholpen aan het ontwikkelen van een onderzoek bij karpers. Soms maak ik dagen van kwart voor zeven 's morgens tot tien uur 's avonds om bijvoorbeeld garnalen te voeren. Het leuke van dit werk vind ik de vele vernieuwingen door de wisselwerking met studenten. Zij komen met idee?n en vragen: heb je daar wel eens aan gedacht? Dat vind ik heel positief."

Leenstra is trots op zijn werk: "Op sommige locaties waar we vissen houden is al 21 jaar geen visziekte meer voorgekomen. Dat terwijl we zelden antibiotica gebruiken, maar de aanwezige kennis gebruiken om de vissen gezond te houden." | E.W.