Nieuws - 1 november 2001

Werkplek: Postkamer universiteit

Werkplek: Postkamer universiteit

"We zijn niet meer de simpele postkamer van vroeger", zegt het hoofd postzaken Ron Spithoven. "We gaan facilitair werken. Volgend jaar is een proefjaar, daarna krijgen onze klanten een rekening voor de postverwerking." Er is zelfs sprake van geweest dat de postkamer zou worden uitbesteed, maar ze mag toch blijven. De universiteit ziet haar post toch het liefst in handen van eigen personeel. Bovendien kan de postkamer gunstige contracten afsluiten met de PTT voor verzending. De interne bodedienst wordt wel uitbesteed.

Nu zit de postkamer van Wageningen Universiteit nog op het bestuurscentrum aan de Costerweg, maar voor 1 december moeten ze verhuisd zijn naar De Born, als eerste in een keten van verhuizingen.

Jaarlijks passeren 1,8 miljoen poststukken dit station. Alle post van Wageningen Universiteit die naar buiten moet en ook van enkele instituten, waaronder Plant Research International en IMAG. Drie of vier maal per dag komt de bode kratten post aanleveren. De poststukken zitten in grote enveloppen met bodenummer 1000, het nummer voor externe post. Medewerkers halen de brieven uit de bode-enveloppen en kijken waar ze vandaan komen. Per departement sorteren ze de post. De rubrieken binnenland, Europa en wereld gaan naar het postkantoor.

Verzamelpost voor bijvoorbeeld grote universiteiten waar dagelijks veel post naartoe gaat, wordt als ??n stuk verstuurd. Dat bespaart geld. Post binnen Wageningen gaat via de stadspost en stukken voor studentenflats doet de postkamer zelf. "Dat is snel verdiend."

Brieven wegen gebeurt automatisch of handmatig. Vooruitlopend op het in rekening brengen van de kosten aan de departementen, is een rekenprogramma gekoppeld aan de weegschaal. Dit programma is in 1994 al aangeschaft, maar volgend jaar wordt het pas echt nodig. Op proef. | M.H.