Nieuws - 24 januari 2002

Werkplek: Organische Chemie

Werkplek: Organische Chemie

In het laboratorium voor Organische Chemie heeft ing. Frank Claassen te maken met verschillende geavanceerde apparaten om stoffen te scheiden en nader te onderzoeken. Deze LC-MS is er ??n van. Het is een gecombineerde vloeistofchromatograaf (de linkerhelft) en massaspectrometer (de rechterhelft). Bij een chromatograaf loopt een mengsel stoffen door een kolom, waarbij de ene stof er sneller doorheen gaat dan de andere. Zo worden de stoffen gescheiden opgevangen en stuk voor stuk gedetecteerd.

De massaspectrometer meet de massa van moleculen. Dit apparaat kan moleculen ook in stukken uiteen laten breken en van de brokstukken de massa meten. Elk type molecuul breekt op een kenmerkende manier uiteen. Uit de gemeten massa's is informatie af te leiden over de moleculen in een stof.

Behalve met de LC-MS werkt Claassen ook met de LC-NMR, een combinatie van vloeistofchromatografie en NMR (nucleaire magnetische resonantie), een apparaat dat meet hoe stoffen reageren op sterke magnetische velden. "Heb je een pacemaker?" vraagt Claassen voor de zekerheid voor we de ruimte betreden. De grote magneet die er staat opgesteld zou een pacemaker gevaarlijk kunnen ontregelen.

De apparaten waarmee Claassen werkt, zijn niet alleen voor Organische Chemie. Ook andere leerstoelgroepen gebruiken ze, al heeft Levensmiddelenchemie inmiddels een eigen LC-MS gekocht.

Bij de practica die Claassen begeleidt, gebruiken studenten eenvoudiger apparatuur om bijvoorbeeld het gehalte suiker in cola te meten of het alcoholpercentage in zelfgebrouwen bier. Ze werken ook met simulatieprogramma's op de computer. "Dat is vanwege bezuinigingen. De kraan voor de aanschaf van apparatuur zit dicht." Claassen zelf mag van geluk spreken dat hij ondanks de reorganisatie als nieuwe kracht werd aangenomen, stelt hij. | M.H., foto G.A.