Nieuws - 27 september 2001

Werkplek: Kas Born-Zuid

Werkplek: Kas Born-Zuid

Het is vrij leeg in de kas van Plant Research International, rechts achteraan op het Born-Zuidcomplex. Twee mannen zijn aan het werk in de gang. Ze hebben er ruimte gehuurd voor een proef van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie. Frans M?ller schept trays vol zand en drs. Jasper van Ruijven zaait er wilde planten in. In elk vakje strooit hij een paar boterbloemzaadjes. Zo zaaien ze achttien verschillende graslandplanten, vijf trays per soort. Sommige zaden hebben ze zelf geoogst in het wild, andere komen uit gekochte zakjes. De plantjes mogen kiemen in de kas en worden daarna overgeplant in een proeftuin buiten, om een soortenrijk grasland na te bootsen.

Van Ruijven is aio en M?ller assisteert hem bij het onderzoek. "Je hebt ook aio's die promoveren achter de computer, maar dit is veel handwerk", zegt M?ller. "Gelukkig hebben we af en toe hulp van Unifarm, zoals bij de aanleg en het onderhoud van de proeftuin. Maar er zit ook werk aan vast dat lang niet iedereen kan, bijvoorbeeld het op soort determineren van de planten uit de proefveldjes."

Van Ruijven legt uit wat de bedoeling van de proef is. Als de graslandsoorten straks in de proeftuin staan, komen er kooien overheen. Vervolgens komen in een deel van de kooien bovengrondse insecten, ondergrondse insecten of bodemaaltjes, die ze eerst in het wild vangen. Daarna bekijkt de onderzoeker de effecten van de insecten en aaltjes op de plantengroei. Al met al een arbeidsintensief onderzoek dat nog slechts een onderdeel vormt van een grotere studie. | M.H.