Nieuws - 28 maart 2002

Werkplek: Isolator ID-Lelystad

Werkplek: Isolator ID-Lelystad

Biotechnicus Arnold van Zoelen pakt met vaardige hand een kuiken. Het kuiken, dat even tevoren nog wild in het rond vloog, is plotseling de rust zelve. Van Zoelen laat zien welke ader hij aanboort als hij een bloedmonster moet nemen, terwijl de andere kippen in de isolator samendringen in een hoek van hun glazen kooi.

De kuikens zitten in hun isolator volledig afgeschermd van de buitenwereld. Dat is nodig om proeven te kunnen doen met pluimveebesmettingen als Salmonella en Campylobacter. ID-Lelystad is zelfs gecertificeerd om proeven te doen met genetisch gemodificeerde ziekteverwekkers.

Meestal zitten de kuikens in het halfduister, dat houdt ze rustig. Als Van Zoelen het licht aandoet, beginnen ze zenuwachtig te fladderen. "We doen dit liefst zo weinig mogelijk", legt hij uit.

Van Zoelen is trots op zijn werk. Hij verzorgt de dieren en helpt onderzoekers bij het nemen van bloedmonsters en het uitwerken van de onderzoeksprotocollen. "We puzzelen met de onderzoeker uit hoe een onderzoek opgezet kan worden. Wij weten wat wel en wat niet kan."

Van Zoelen raakt haast niet uitgepraat over de technische wondertjes die de isolatoren volgens hem zijn. De isolatoren die nu alleen kippen herbergen, vormen regelmatig ook de leefruimte voor andere dieren zoals varkens. Zeker als ze groter worden, is het lastig de varkens te behandelen. Daar zijn twee paar handen voor vereist die via de rubberen handschoenen het beest in toom houden. | K.V., foto G.A.