Nieuws - 25 oktober 2001

Werkplek: Examenhal De Bongerd

Werkplek: Examenhal De Bongerd

In een grote zaal van sportcentrum De Bongerd worden deze keer vier tentamens tegelijk afgenomen. Het zit goed vol met zo'n vierhonderd studenten.

Vijf mensen surveilleren. Ze hebben gezorgd voor een slimme indeling van de verschillende examenkandidaten. De aanwezigheidsformulieren zijn voor elk tentamen uitgevoerd in een aparte kleur om een snelle herkenning mogelijk te maken. Als de studenten binnenkomen, heerst er een opgewonden sfeer, maar eenmaal aan de slag werken ze geconcentreerd. In het begin zijn de surveillanten even druk met het uitdelen van examens, ophalen van aanwezigheidspapiertjes en controleren van collegekaarten. Na de administratieve handelingen wordt het rustiger. Ze gaan op een strategische plaats zitten met overzicht over de zaal en af en toe loopt er een rond. Als de drie uren voorbij zijn, halen ze het werk op.

Een van de surveillanten is drs. Ineke Engel, statistiekdocent bij de leerstoelgroep Wiskunde. Bij elke examenperiode is ze van de partij. "Ik vind het surveilleren niet vervelend," zegt ze, "het is weer even wat anders. Het is wel aardig om studenten na afloop te spreken hoe ze het tentamen vonden."

Het surveilleren zelf kost niet zo veel tijd. Het werk zit vooral in het maken van de tentamens en zorgen dat de uitwerkingen klaar liggen als de studenten de zaal verlaten. Engel: "Een tentamen maken kost veel tijd. Eerst maak je een ruwe opzet en dan ga je die verfijnen. Dat doen we vaak met z'n twee?n; zo blijven we steeds controleren dat er geen fouten in staan. En na afloop komt het nakijken van de tentamens. Daarvoor heb ik toch gauw twee ? drie volle dagen nodig." | M.H., foto G.A.