Nieuws - 21 maart 2002

Werkplek: Elektronica en meettechniek bij De Nieuwlanden

Werkplek: Elektronica en meettechniek bij De Nieuwlanden

Ing. Pieter Hazenberg is de elektronicus van het departement Omgevingswetenschappen. Hij heeft zijn werkkamer in De Nieuwlanden. "Op 1 januari 1984 ben ik bij de universiteit begonnen als beginnend mts'ertje. In de avonduren heb ik de hts erbij gedaan, grotendeels op kosten van de universiteit." Hazenberg heeft een paar jaar leiding gegeven aan de afdeling elektronica voor de departementen Omgevings-, Dier- en Plantwetenschappen. Nu is hij, net als zijn collega's, met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar gedecentraliseerd. Daarmee is hij nog de enige elektronicus bij Omgevingswetenschappen. "Het is een rumoerige tijd geweest. Eerst moesten we fysiek bij elkaar zitten en nu worden we weer uit elkaar gehaald. Die mooie samenwerking is er niet meer. Maar ik probeer positief te blijven."

Hazenberg spreekt nog altijd in de meervoudsvorm 'wij' als hij uitlegt wat hij doet als elektronicus. "Wij maken de meetopstellingen klaar en ontwikkelen zelf sensoren en meetapparatuur. Neem de loopbol bij Entomologie, waarmee je meet hoe hard een insect loopt en waarheen. Die zijn we aan het renoveren, maar de tijd ontbreekt om het af te maken. En bij dierhouderij heb je respiratiecellen, waarbij je alles meet wat in de dieren gaat en wat er uitkomt. Daarvoor hebben we een activiteitensensor ontwikkeld die een signaal afgeeft dat ongeveer recht evenredig is met de beweging van het beest. Er hebben nog uitgetreden 55-plussers meegewerkt om die sensor af te krijgen. Bij Omgevingswetenschappen zijn er veel metingen in het veld, bijvoorbeeld van het grondwaterniveau of van zandverstuivingen. Elektronica is een breed begrip. Zo is in de meetopstelling vaak een computer opgenomen. In dit gebouw waren wij dan ook de eersten met een pc." | M.Hg, foto G.A.