Nieuws - 4 oktober 2001

Werkplek: Bus van Leeuwarden naar Drachten

Werkplek: Bus van Leeuwarden naar Drachten

Ir. Gielijn Blom van Alterra (tweede van rechts) luncht op weg van Leeuwarden naar Drachten temidden van (v.l.n.r.) ir. Fiona Carpentier van de gemeente Franekeradeel, Jitske Tuimaka van de provincie Frysl?n en Doesjka Majdandzic van stedenbouwkundig bureau BGSV. "U bent een product van het project Groen Wonen", hield projectleider ir. Jos Jonkhof van Alterra de deelnemers aan de excursie voor. Naast een inventarisatie van de vormen van groen wonen is het project, dat Alterra doet in opdracht van de ministeries van LNV en VROM, vooral bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen en nieuwe idee?n te stimuleren.

Er wordt dan ook veel gepraat in de bus en tijdens de uitstapjes naar een vijftal nieuwbouwwijken. De vragen en opmerkingen vari?ren van een informatief 'zou jij hier willen wonen' tot diepgaande vragen over vierkantemeterprijzen, zichtijnen en richtlijnen voor de hoeveelheid glas in een woning. Blom en Jonkhof mengen zich de hele dag tussen hun 'product', de druk pratende beleidmakers, ontwerpers, planologen, stedenbouwkundigen en anderen die betrokken zijn bij het bouwen van woningen in het groen.

De pierwoningen van nieuwbouwwijk Zuiderburen bij Leeuwarden kijken uit over de Teernser Wielen en het platte Friese land. Het is niet ongebruikelijk dat groene nieuwbouwwijken liggen op de grens van stad en land. Om te voorkomen dat het landelijk gebied langzaam dichtslibt met nieuwbouw, is planologische duidelijkheid noodzaak, vindt Jonkhof, maar er moet ook rekening worden gehouden met goede overleg- en inspraakstructuren. Het is onder meer die dubbelzinnigheid die maakt dat er in de bus voldoende discussiestof aanwezig is. | M.W., foto G.A.