Nieuws - 8 februari 2018

Werkloosheid onder afgestudeerden 10 procent

tekst:
Albert Sikkema

Tien procent van de Wageningse masterstudenten is een jaar na afstuderen nog werkloos. Dat is 3 procent hoger dan het gemiddelde onder afgestudeerde academici. Dat blijkt uit de Nationale Alumni Enquête van de vereniging van universiteiten, VSNU.

Career Day WUR, ©Sven Menschel

De VSNU onderzocht de werkloosheid onder 38.000 pas afgestudeerden per domein. De techniekstudenten zijn het minste werkloos: 3 procent. De afgestudeerden die een taal- of cultuuropleiding volgden, het meeste: 14 procent. In het landbouwdomein, waaronder de Wageningse opleidingen vallen, is 10 procent van de masterstudenten een jaar tot anderhalf jaar na afstuderen nog werkloos. De cijfers zijn uit 2015.

Uit de VSNU-enquête blijkt ook dat de Wageningse afgestudeerden er gemiddeld 3,4 maand over doen om na hun afstuderen een baan te vinden. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van 3 maanden onder afgestudeerde academici.

Loopbaanmonitor
De VSNU-cijfers komen redelijk overeen met de Loopbaanmonitor 2016 onder Wageningse alumni door de Wageningse alumnivereniging KLV en IVA Onderwijs. Uit deze enquête, waarvoor alle Wageningse alumni werden benaderd, blijkt dat de pas afgestudeerden gemiddeld 5 tot 6 maanden werkloos zijn voordat ze hun eerste baan vinden. Drie procent van alle Wageningse alumni was werkzoekend en 5 procent had niet of nauwelijks werk.

Loondienst
De loopbaanmonitor levert ook andere gegevens op over de Wageningse afgestudeerden. Van de alumni had 84 procent betaald werk in loondienst of als zelfstandige. Vijf procent was bezig met een betaald promotietraject en 3 procent was met pensioen.

Bijna 20 procent van de Wageningse alumni is gepromoveerd. Deze promovendi hebben vaker en sneller een baan dan de afgestudeerde masterstudenten.

Mobiel
De pas afgestudeerden zijn mobiel op de arbeidsmarkt. Van de Wageningers die de afgelopen vijf jaar afstudeerden, zegt 21 procent actief op zoek te zijn naar (ander) werk. Nog eens 37 procent verwacht binnen nu en twee jaar op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Ter vergelijking: bij de oudere alumni is dit respectievelijk 14 en 23 procent.

De pas afgestudeerde alumni werken vooral in het bedrijfsleven: 58 procent. Een op de vijf heeft een leidinggevende functie. Bijna alle alumni starten in loondienst. Een jaar na afstuderen heeft 30 procent een vaste aanstelling. Na vijf jaar is dit percentage verdubbeld naar 64 procent. Naarmate de werkervaring van de alumni toeneemt, groeit het aantal zelfstandigen. Het bruto jaarsalaris van de alumni varieert tussen 34.000 euro voor starters tot 78.000 euro voor alumni met meer dan 25 jaar werkervaring.