Nieuws - 20 december 2018

Werkloosheid onder WUR-alumni gedaald

tekst:
Echica van Kelle,Luuk Zegers

De werkloosheid onder WUR-alumni is afgenomen van 13 procent in 2013 tot 8 procent in 2017. Dat blijkt uit de resultaten van de laatste Nationale Alumni Enquête.

Baan gevonden? © Shutterstock

De daling van 5 procentpunt in vier jaar stemt Silvia Blok, medewerker arbeidsmarkt bij WUR, tevreden. ‘We zijn uit het crisisdal. Onze alumni weten de weg naar de arbeidsmarkt steeds beter te vinden.’ Wel doen WUR-alumni na afstuderen iets langer over het vinden van de eerste betaalde baan: 3,7 maanden versus een landelijk gemiddelde van 2,7 maanden.

De Nationale Alumni Enquête is in opdracht van de vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU) afgenomen onder alumni die één tot twee jaar geleden zijn afgestudeerd.

Veel promovendi
Veel Wageningse alumni promoveren: 21 procent tegenover een landelijk gemiddelde van 12 procent. ‘Dat is al jaren zo’, zegt Blok. ‘WUR is echt een researchuniversiteit en dat zie je terug in de cijfers. En Wageningen is een aantrekkelijke plek om te promoveren, ook internationaal gezien.’

Verder valt het op dat 40 procent van de WUR-alumni tijdens de master een stage in het buitenland heeft gedaan, tegenover een landelijk gemiddelde van 16 procent. Ook woonden WUR-alumni op het moment van de enquête relatief vaak in het buitenland (27 procent versus 14 procent). Dit is volgens Onderwijs- en Studentenzaken te verklaren door het hoge aantal internationale studenten bij de Wageningse masteropleidingen: bijna 40 procent van de masterstudenten komt uit het buitenland.

Bestuurswerk
WUR-afgestudeerden blijken daarnaast relatief veel bestuurswerk te doen: 27 procent heeft bestuurlijke ervaring opgedaan, tegenover een landelijk gemiddelde van 20 procent.

Met 370 ingevulde enquêtes was het responspercentage van WUR op de enquête 23 procent. Van deze respondenten was 65 procent vrouw.

Lees meer: