Nieuws - 1 januari 1970

Werkloosheid: ‘Geen reden tot paniek’

Werkloosheid: ‘Geen reden tot paniek’

Werkloosheid: ‘Geen reden tot paniek’


Afgestudeerden die goed gericht solliciteren vinden binnen een half jaar
werk. Dat is de ervaring van Ewout Bolhuis van YER Campus Recruitment,
actief op het gebied van arbeidsbemiddeling voor pas afgestudeerde hbo'ers
en academici.

Bolhuis relativeert daarmee het nieuws over de explosieve toename van de
werkloosheid. De Centra voor Werk en Inkomen (CWI) meldden een stijging met
29 duizend mensen in januari, tegen 11 duizend in december. Het is nog niet
bekend in hoeverre deze onverwacht snelle stijging ook geldt voor
afgestudeerde academici en hbo'ers. De cijfers van december, vergeleken met
die van een jaar eerder, lieten een toename zien van 25 procent onder
hbo'ers (naar 54.700 werklozen) en 17 procent onder academici (naar
28.700). Een forse stijging, maar gunstig in vergelijking met de toename
van 34 procent van het aantal werkloze mbo'ers.

De media roepen al snel het vooroorlogse beeld op van de ingenieur op de
tram. Zo zouden afgestudeerden er nu eerder voor kiezen huisvrouw te
worden. Dat laatste kan vooral gelden voor lager opgeleiden, zegt Frank
Cörvers, onderzoeker arbeidsmarktdynamiek van het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. ,,Onderzoek
wijst uit dat vooral lager opgeleiden geneigd zijn alternatieven te zoeken
voor de arbeidsmarkt. Hoger opgeleiden passen zich aan door werk onder hun
opleidingsniveau te accepteren, of genoegen te nemen met tijdelijk werk,
een deeltijdbaan of werk in andere richtingen. Sommigen besluiten om verder
te studeren.’’
Volgens Cörvers zijn afgestudeerden met een specifieke opleiding in het
voordeel zolang ze niet getroffen worden door de slechte conjunctuur. ,,De
vraag naar afgestudeerden in bijvoorbeeld het onderwijs en de
gezondheidszorg lijdt vooralsnog minder onder de conjuncturele dip. Mensen
met een brede opleiding ondervinden meer concurrentie op de arbeidsmarkt
dan mensen met een specifiek beroependomein.’’
Bolhuis van YER Campus Recruitment onderschrijft dit. ,,Generalistische
hbo'ers met een opleiding als communicatie of MER (management, economie en
recht) hebben het moeilijk. Dat geldt ook voor academici met bijvoorbeeld
bedrijfskunde. Hoe specifieker je studie, hoe beter. Gemiddeld vinden
hbo'ers bij ons binnen vier tot vijf maanden een baan. Voor academici duurt
het ongeveer een maand langer. Er is dus geen reden voor paniek.’’
Intermediair meldde onlangs dat het aantal vacatures voor hoger opgeleiden
in korte tijd dramatisch was afgenomen. De Arbeidsmarktanalyse van het blad
telde in het vierde kwartaal van 2002 ruim 9.000 vacatures in meer dan 30
dag- en weekbladen. In 2001 waren dat er nog 13.000. De daling is al langer
gaande, want in 2000 telde Intermediair nog 18.000 vacatures.
De klappen vallen vooral in de automatisering (-78 procent in twee jaar),
consultancy (-57 procent) en marketing (-54 procent).
Bolhuis beaamt dat het aantal zichtbare vacatures weliswaar fors
terugloopt, maar zegt dat dat een vertekend beeld geeft. ,,Voor wie goed
gericht solliciteert, is het goed te doen. Bedrijven bezuinigen op
wervingskosten, maar ze hebben nog voldoende vacatures voor starters. Je
moet er alleen harder naar op zoek. Kijk op de websites van bedrijven en
verricht open sollicitaties.’’ De recruiter raadt afgestudeerden met goede
cijferlijsten aan die in de strijd te werpen. ,,Toppers met hoge cijfers
hebben veel kans, zeker in combinatie met een breed palet aan
activiteiten.’’ |
HOP