Nieuws - 1 januari 1970

Werkkamer boominsectenexpert, Alterra, Wageningen

Werkkamer boominsectenexpert, Alterra, Wageningen

Werkkamer boominsectenexpert, Alterra, Wageningen

De kantoorkamer van Alterra-onderzoeker Leen Moraal is volgestouwd met dood
hout. Boomstammetjes, boomschors en talloze takken zijn uitgestald op
kasten en liggen her en der verspreid op de grond en op Moraal’s bureau.
Elke week komt er wel iets nieuws bij. ,,Ik heb al dit materiaal in de loop
der jaren verzameld in de bossen. Het komt van bomen die zijn aangevreten
door insecten. Deze referentiecollectie gebruik ik bij praatjes voor
bosbeheerders en stdenten die willen weten wat voor schade verschillende
insecten aanrichten.’’
Moraal is de enige boominsectenexpert van Nederland. Hij is deze zomer
platgebeld vanwege de commotie over een insectenplaag in kastanjebomen. Op
tv en radio kon hij uitleg geven over de boosdoener: de
paardenkastanjemineermot.
,,Nu is de uit Macedonië afkomstige paardenkastanjemineermot erg ‘in’, maar
volgend jaar kan er weer een andere plaag zijn. Wij bij Alterra houden het
goed in de gaten. Sinds 1946 voeren we samen met 350 vrijwilligers een
monitoringsproject uit van insectenplagen op bomen en struiken in
Nederlandse bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen.
Sommige plagen uit de jaren veertig en vijftig zijn verdwenen, andere
nieuwe plagen van warmteminnende insecten zoals de processierups rukken op
naar het noorden.’’
Hoewel er niets gaat boven het echte veldwerk in de bossen, vindt Moraal,
toch is hij ook op zijn kantoorkamer best in zijn sas. Met al het hout om
zich heen, en met de verrassingen die hij dikwijls in zijn post vindt. ,,Ik
krijg allerlei pakjes toegestuurd met daarin kevers en rupsen.
Bosbeheerders of gewone natuurliefhebbers vragen mij de insecten te
determineren. Ook krijg ik stukken hout met allerlei graafgangen erin. Soms
weet ik meteen om welk insect het gaat. Zo is de kastanjemineermot een
eitje.’’ | H.B.
Moraal’s website: www.insectenweb.nl