Nieuws - 1 januari 1970

Werkgroep onderzoek naar veenweide

Binnen Wageningen UR houden onderzoekers van allerlei pluimage zich bezig met onderzoek naar het Nederlandse veenweidegebied. Onlangs besloten zij zich te bundelen in de werkgroep veenweide.

Vorige week presenteerde deze werkgroep tijdens een symposium het boekje '25 x veenweide'. Daarin schrijven wetenschappers van het praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group, Alterra, het LEI en Plant Research International artikelen over diverse aspecten van het als typisch Nederlands ervaren veenweidelandschap. Dit landschap is mede ontstaan dankzij de melkveehouderij, maar de boeren krijgen in toenemende mate te maken met problemen door de sterke bodemdaling en de kleinschaligheid van het landschap. In '25 x veenweide' dragen de wetenschappers daarvoor oplossingen aan in de vorm van alternatieven voor de bedrijfsvoering en het landgebruik. / MW