Nieuws - 21 juni 2007

Werkgroep landgoed Larenstein ligt stil

De werkgroep van studenten en medewerkers van Van Hall Larenstein in Velp die meedenkt over de herinrichting van landgoed Larenstein, lijkt een vroege dood te sterven. Met de weigering van het college van bestuur om inzage te geven in de financiën wordt de werkgroep praktisch op non-actief gesteld, vinden de leden. Het college bestrijdt dit en spreekt van een ‘pas op de plaats’.
De ‘Kwaliteitswerkgroep onderwijs in het landgoed’, die twee maanden geleden is opgericht, is één keer bij elkaar gekomen. ‘Iedereen was het er toen over eens dat we inzage in de financiële gegevens nodig hadden om meer helderheid te krijgen. Vervolgens is met Martin Jansen van het college van bestuur afgesproken dat die informatie er in grote lijnen zou komen’, vertelt docent Ad Woudstra, die met een collega de werkgroep inhoudelijk leidt.
Een paar weken geleden meldde het college echter dat het nog geen opening van zaken zal geven. Merkwaardig, vindt Woudstra. In de wandelgangen wordt zelfs gefluisterd dat de werkgroep is opgeheven.
Volgens Martin Jansen, lid van het college van bestuur, is de gevraagde informatie inderdaad toegezegd. ‘Dat staat nog steeds. Maar het masterplan voor het landgoed wordt eind augustus in de gemeenteraad besproken en pas dan worden de kaders duidelijk. Tot die tijd ligt het even stil.’ Hij kan de onrust bij de leden van de werkgroep goed begrijpen. ‘Ze stonden in de startblokken en moeten nu pas op de plaats maken. Dat is vervelend’, zegt Jansen. ‘Ik ga ervan uit dat de werkgroep na de zomervakantie gewoon verder gaat. Dat is ook mijn wens.’