Nieuws - 1 januari 1970

Werkgroep inventariseert kennis vogelpest

Werkgroep inventariseert kennis vogelpest

Werkgroep inventariseert kennis vogelpest


De raad van bestuur van Wageningen UR heeft naar aanleiding van de uitbraak
van vogelpest een werkgroep ingesteld die snel de bestaande kennis over de
pluimveehouderij en besmettelijke ziektes op een rijtje gaat zetten, en
vooral gaat uitzoeken waar nog een gebrek aan kennis bestaat.
De werkgroep staat onder voorzitterschap van prof. Leo den Hartog,
directeur onderzoek bij Nutreco en bijzonder hoogleraar dierlijke
productiesystemen bij Wageningen Universiteit. Den Hartog vertelt dat de
vogelpestuitbraak allerlei ontwikkelingen in de pluimveesector die al
gaande waren zal beïnvloeden. De werkgroep wil de gevolgen en oplossingen
van de huidige crisis vanuit verschillende invalshoeken gaan bekijken. Aan
de orde komen bijvoorbeeld de gevolgen voor de economie, en
oplossingsrichtingen die al gesuggereerd zijn, zoals compartimentering van
pluimvee, de logistiek van de keten, intensiteit van de bedrijven en regio
en infectiemanagement. Van al deze zaken wil de werkgroep op een rij zetten
welke kennis al bestaat, in hoeverre die kennis beleidsmakers bereikt en
naar welke onderwerpen meer onderzoek nodig is.
Den Hartog vertelt dat het niet de bedoeling is dat de werkgroep met een
eigen standpunt komt. Het motto van de werkgroep is ‘debat betekent
behoefte aan kennis’. Den Hartog licht toe: ,,Zodra de vogelpest uitbrak
kwamen van alle kanten meningen over hoe het nu verder moet. Ons idee is nu
juist om niet te gaan wijsneuzen, maar om vanuit onze kennis de bouwstenen
aan te leveren waarop een discussie gebaseerd moet zijn. Politici hebben
laten weten grote behoefte aan feiten te hebben.’’
Prof. Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen
UR, ziet in de werkgroep een voorbeeld van een pro-actieve bijdrage van
Wageningen UR aan het maatschappelijk debat. Dijkhuizen: ,,Onderzoekers
moeten niet de rol van politici of actievoerders innemen, maar kennis
aanleveren.’’
Tweede Kamerleden, die vrijdag in Wageningen waren voor een kennismaking
met Wageningen UR, reageerden positief op het initiatief. Voorzitter van de
vaste kamercommissie Landbouw Theo Meijer nodigde Den Hartog uit de
resultaten van het onderzoek op korte termijn te presenteren aan de
minister van landbouw en aan de Tweede Kamer.
Eind deze week zal de website van de werkgroep via intranet toegankelijk
zijn, www.pluimveetoekomst.nl .|
J.T.