Nieuws - 31 mei 2007

Werkgroep adviseert over landgoed Larenstein

Het masterplan voor het landgoed Larenstein in Velp komt pas op 28 augustus in de gemeenteraad van Rheden. Ondertussen denkt een werkgroep met medewerkers en studenten van Van Hall Larenstein mee over de invulling van het plan.
De plannen voor landgoed Larenstein oogstten begin dit jaar veel verzet. Bezwaren van omwonenden leidden tot aanpassingen op het oorspronkelijke masterplan. In de open weide zijn zowel de bouw van een congres- en een kunstcentrum als de voorgenomen hoogbouw van de baan. Nieuw is de samenwerking met Rijkswaterstaat, die de aan Larenstein grenzende snelweg A12 wil verbreden. Bekeken wordt of er in de geluidswallen bedrijfsruimtes kunnen komen. Verder komen er culturele en onderwijsvoorzieningen ten zuiden van het huidige gebouw, met daarbij woningbouw met mogelijk vier lagen. En er komt misschien een zes tot acht verdiepingen tellende studentenflat.
Ook intern was het masterplan omstreden. Studenten en docenten van de hogeschool waren bang voor aantasting van het karakter van het landgoed. Om hen te betrekken bij de ontwikkeling en om de interne expertise te benutten, is onlangs de ‘Kwaliteitswerkgroep onderwijs in het landgoed’, opgericht, onder leiding van opleidingsdirecteur Land- en watermanagement Jos Wintermans. ‘In het masterplan wordt in ruimtelijke zin afgebakend waar er hoeveel mag worden gebouwd en met welke functie. Maar het is nog niet duidelijk of dat ook wordt uitgevoerd. De werkgroep denkt mee over de invulling’, vertelt Wintermans.
Docenten Ad Woudstra en Gunter Schwandt vormen de inhoudelijke leiding van de werkgroep, waarin een aantal studenten en nog zo’n twaalf medewerkers zitten, onder wie een vertegenwoordiger van de tuinmannen, het hoofd bedrijfsvoering en onderwijspersoneel.
Wintermans: ‘We vragen in deze beginfase vooral het college van bestuur om helderheid, zoals meer inzage in de financiën. Zo kan de werkgroep ook constructief adviseren in slimme keuzes waarbij economisch gewin en onderwijskwaliteit hand in hand gaan.’
Wegens een bomvolle agenda bespreekt de gemeenteraad het masterplan pas 28 augustus. Op 21 augustus is er een informatieavond. De gemeente gaat het masterplan vervolgens vertalen naar een stedenbouwkundige structuurvisie en de benodigde bestemmingsplanprocedures in gang zetten.