Nieuws - 6 december 2001

Werkgever DLO wil teveel

Werkgever DLO wil teveel

En kwalitatief goed onderzoek afleveren ?n aan acquisitie doen ?n binnen de planning blijven. Dat is wat DLO van zijn mensen verlangt. Volgens veel deelnemers aan de workshops die de business unit Biodiversiteit van Plant Research International heeft georganiseerd, is dat teveel van het goede. Daar komt volgens hen de overmatige werkdruk vandaan, die onderzoekers van TNO bij DLO hebben gevonden.

"Een manier om tegen het probleem aan te kijken is dat uiteindelijk de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun werkdruk", zegt dr Ren? Smulders, ??n van de clusterleiders op Biodiversiteit. "Maar veel deelnemers van de workshops vinden dat de werkgever dan wel erg makkelijk onder zijn verantwoordelijkheid uitkomt."

De vijftig personen tellende unit organiseerde drie workshops over werkdruk en stress, voor elke cluster ??n. De organisatie was in handen van het bedrijfsmaatschappelijk werk. Dat heeft de laatste drie jaar al enkele tientallen stressworkshops georganiseerd, vertelt Ren? Hoevenaren, hoofd van de afdeling Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Wageningen UR. "We zijn daartoe overgegaan omdat mensen met klachten over stress naar ons toekwamen. In de workshops vertellen we hoe je stress bij jezelf en in je organisatie kunt herkennen, en wat je daaraan kunt doen. Op individueel en organisatorisch niveau."

Volgens Hoevenaren worden de signalen van het bedrijfsmaatschappelijk werk bevestigd door het TNO-rapport, waaruit bleek dat de werkdruk DLO boven het hoofd groeit. "Bij DLO hebben we de afgelopen vijf jaar van 650 medewerkers klachten opgevangen. In onze jaarverslagen hebben we daarvan duidelijk melding gemaakt."

Uit de workshops binnen de unit Biodiversiteit kwamen suggesties voor een aanpak naar voren. Zo zou DLO zijn mensen moeten helpen prioriteiten te stellen. "Sommigen kunnen zich komend jaar meer richten op de acquisitie", geeft Smulders als voorbeeld. "Anderen willen een paar projecten goed afronden, een derde neemt zich voor om het komende jaar in ieder geval dat review-artikel in een hoogstaand tijdschrift te schrijven. Zulke prioriteiten kunnen per jaar veranderen. Een vakgroep of cluster kan op die manier een goed evenwicht proberen te bereiken." | W.K.