Nieuws - 11 december 2014

Werkdruk hoog op agenda WUR-council

tekst:
Albert Sikkema

Voor de WUR-council wordt werkdruk de komende jaren een belangrijk thema. Dat zegt voorzitter Marian Stuiver in een reactie op de Medewerker Monitor 2014. Hieruit blijkt dat één op de drie medewerkers een te hoge werkdruk ervaart.

De medewerkersmonitor is een tweejaarlijks onderzoek onder de medewerkers van Wageningen UR. Deze keer werd het door iets meer dan de helft van de medewerkers ingevuld.

Als concreet voorbeeld van oplopende werkdruk wijst Stuiver op het onderwijzend personeel van de universiteit. ‘Studentenaantallen groeien hier terwijl de hoeveelheid personeel hetzelfde blijft. Dat zorgt voor een erg grote belasting van docenten.’ Het baart  de medezeggenschap zorgen dat de werkdruk van medewerkers nog steeds verder toeneemt. Zij voelen bovendien vaak geen steun van hun leidinggevende om het probleem aan te pakken.

Studentenaantallen groeien hier terwijl de hoeveelheid personeel hetzelfde blijft. Dat zorgt voor een erg grote belasting van docenten.
Marian Stuiver, voorzitter WUR-council

De WUR-council wil komende tijd inzicht krijgen in de concrete factoren die werkdruk beïnvloeden. Hierover zijn ze in gesprek met de raad van bestuur, directies en decentrale medezeggenschappen. Een te hoge werkdruk moet bovendien ‘zonder taboe’ kunnen worden besproken met leidinggevenden. ‘Dit onderwerp mag niet worden gebagatelliseerd’, zegt Stuiver. Wat haar betreft wordt het onderwerp meteen meegenomen in de discussies voor het strategisch plan.

De werkdruk is overigens niet het enige resultaat dat de medezeggenschap oppikt uit de medewerkersmonitor. Bevlogenheid en betrokkenheid zijn hoog maar blijven bij DLO’ers achter ten opzichte universiteitsmedewerkers. Verder is er ruimte om de klantgerichtheid van Wageningen UR in het geheel, en DLO in het bijzonder, te verbeteren. Ook over deze resultaten wordt gesproken, zegt Stuiver en gekeken of er acties mogelijk zijn om dit te verbeteren.

Je leest meer over de medewerkersmonitor in de papieren Resource die vanaf donderdag in de bakken ligt.