Nieuws - 12 november 2015

Wereldhandel snakt naar uniforme gm-regels

tekst:
Albert Sikkema

Terwijl de Europese Unie overlegt met de VS over het vrijhandelsverdrag TTIP, is ze tot op het bot verdeeld over de acceptatie van genetische modificatie in voeding en veevoer. Wageningen UR wijdt er een conferentie aan.

Net nu de TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de VS in volle gang zijn, organiseert Wageningen UR een congres over een potentiele splijtzwam in die onderhandelingen: het naast elkaar bestaan van voedselketens met en zonder genetische modificatie (gm). Op de conferentie wordt nagegaan of de economische grootmachten hun voedselbeleid kunnen afstemmen in het vrijhandelsverdrag. De kans daarop lijkt niet heel groot, want op gm-gebied liggen de meningen nogal uiteen. Niet alleen tussen de VS en Europa, maar ook binnen de EU.

De politieke discussie over genetische modificatie in de EU zit al jaren op slot. Als gevolg slaagt de EU er bij voorbeeld niet in om de toelatingsprocedure van allerlei nieuwe genetische variëteiten af te ronden en ontstaan er trade disruptions op de wereldmarkt.

Op dit moment bestaan er gm- en traditionele voedselketens naast elkaar in Europa. Die coexistentie staat centraal tijdens de internationale conferentie ‘Coexistence in International Trade’ die tussen 17 en 20 november plaatsvindt in Amsterdam. Op dit congres bespreken internationale wetenschappers en bedrijfsmanagers hoe je de regelgeving in voedselketens kunt harmoniseren. En dan gaat het niet zozeer om minder regels, zegt de Wageningse econoom Justus Wesseler, medeorganisator van dit congres, maar vooral om het harmoniseren van regels. Want als iets de internationale handel belemmert, dan zijn het de verschillen in regelgeving per land.

Vergelijkbare toelatingseisen en veiligheidsprocedures in Europa en de VS zouden de bedrijven veel geld besparen. Wesseler: ‘Als we met de VS afspreken dat we de veiligheid van gm-voedsel op dezelfde manier controleren en bijvoorbeeld de CO2-emissies van auto’s op dezelfde manier meten, dan levert dat welvaartswinst op, ook als je kiest voor de strengste test. Uit Duits onderzoek kwam dat harmonisering van de regelgeving met de VS de Duitse bevolking 5 procent welvaartsgroei oplevert.’

Lees het hele verhaal vandaag in Resource magazine.

International conference ‘Coexistence in International Trade’, 17-20 november in Amsterdam.