Nieuws - 5 juli 2007

Wereldcongres landschapsecologen in Wageningen

Ruim zevenhonderd landschapsecologen, ontwerpers en beheerders uit zestig landen verzamelen zich op 8 juli in Wageningen. De Internationale Associatie voor Landschapsecologie (IALE) houdt tot en met 12 juli haar zevende en naar verwachting grootste wereldcongres tot nu toe in het WICC en in Cinemec Ede.
Het thema van de bijeenkomst is ‘wetenschappelijke principes in de praktijk’. Centraal staan praktische oplossingen voor knelpunten zoals fragmentatie van landschappen, verstedelijking en klimaatverandering.
Naast lezingen en symposia zijn er ook excursies. ‘We willen de link leggen met de Nederlandse praktijkervaringen’, vertelt Rob Jongman van Alterra, de regionale coördinator van het congres. ‘Veel deelnemers doen vooral theoretisch onderzoek op een universiteit en zien weinig van de praktijk.’
Nederland kent volgens Jongman veel voorbeelden van toepassing van wetenschappelijke inzichten bij problemen in de praktijk, zoals de Ecologische Hoofdstructuur die de fragmentatie moet tegengaan. De excursies gaan onder meer naar de Biesbosch waar de rivier de ruimte krijgt, de Deltawerken en het traditionele cultuurlandschap van de Drentse Aa.
De IALE is in 1981 opgericht in Veldhoven, maar de bijeenkomsten waren sindsdien in het buitenland. Met het zilveren jubileum koos de organisatie dit jaar voor Wageningen, omdat in deze stad veel relevant onderzoek plaatsvindt.