Nieuws - 1 januari 1970

Wens voor minder milieuregels ‘onzin’

De wens om in Nederland één milieuwet te willen, is onzin. Dat schrijft Fred Kistenkas in het Nederlands Juristenblad.

Bij bèta's komt Kistenkas klachten tegen over de ingewikkelde wetgeving in Nederland. Voor de spuisluis bij de Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat bijvoorbeeld 35 vergunningen nodig. ,,Men wil graag één wet, één loket en een verregaand integraal afwegingskader'', aldus Kistenkas. ,,Maar één wet zegt niets, want je hebt altijd uitzonderingen op lokaal niveau. Les één voor iedere jurist is dat je met regels niet alles kunt regelen.''
Kistenkas vergeleek in het artikel de Nederlandse wetgeving met die in Engeland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Zweden heeft één nationale milieuwetgeving, maar daar blijkt in de praktijk vaak dat er allerlei uitzonderingen ontstaan. Dat toont volgens Kistenkas aan dat de wens voor één milieuwet onzin is.
In Denemarken en Engeland werken ze volgens Kistenkas al op de manier die in Nederland per ongeluk lijkt te ontstaan. ,,Als je toch integratie wilt bewerkstellingen, dan moet je dat niet op wetgevingsniveau doen maar op planningsniveau. Als een gemeente iets geks doet, wordt ze teruggefloten door de provincie, en de provincie heeft op zijn beurt met de departementen van doen.''
Zo werkt de Nederlandse milieuwetgeving integraal doordat de regels getoetst worden in de praktijk van de planning. De rechter toetst daarbij niet op de gedetailleerde regels van de milieuwetgeving - 'die is zo ingewikkeld, dat is niet te behappen' - maar bekijkt of de besluiten in redelijkheid zijn genomen. | M.W.