Nieuws - 11 november 2019

Weinig woningbouw bij Aula

tekst:
Roelof Kleis

Er komt in ieder geval geen grootschalige woningbouw rond de Aula. De ontwikkelgroep BOEi/Van Swaay ziet daar op aandrang van omwonenden van af.

© BOEi/Van Swaay

BOEi/Van Swaay had vier alternatieve invullingen ontwikkeld voor de Aula en omgeving. Drie daarvan lieten ruimte voor aanzienlijke woningbouw. Een van de plannen voorzag zelfs in een tien verdiepingen hoge toren op het terrein. De plannen zijn de afgelopen weken aan de omwonenden voorgelegd. Hun voorkeur gaat uit naar zo min mogelijk extra bebouwing.

Groene Tribune
Die wens wordt door BOEi/Van Swaay gehonoreerd. In het plan, de Groene Tribune dat nu aan eigenaar WUR wordt voorgelegd, blijven de Aula en de ruimte eromheen zoveel mogelijk intact. De Aula zelf wordt een cultuurhuis annex bisocoopzaal van het Heerenstraattheater. De bioscoop, die naar dit terrein verkast, wordt verder volledig ondergrond gerealiseerd. Dat geldt ook voor het grootste deel van de benodigde parkeerruimte.

groen tribune straatkant.jpg

De voormalige bibliotheek van WUR achter de Aula wordt verbouwd tot woon- en werkruimte voor ‘young professionals’. In het verlengde van dit pand, een gemeentelijk monument, komt een nieuw gebouw. Het dak en de gevel van dit pand worden groen aangekleed. Ook de huidige parkeerplaats wordt een groen terrein. Datzelfde geldt ook voor een deel van de uitbreiding van hotel De Wereld.

De Wereld
Of BOEi/Van Swaay dit plan mag realiseren hangt van de raad van bestuur van WUR af. Het concurrerende plan van de Noordereng Groep maakt van de Aula een debatcentrum. De voormalige bieb krijgt in dit plan een hotelfunctie ten behoeve van de bezoekers van de debattten. Tussen beide gebouwen komt een kas-achtig restaurant. In woningbouw wordt niet voorzien. Ook in dit plan is uitbreiding van De Wereld mogelijk, maar dit maakt geen direct onderdeel uit van de plannen.

De beide plannen worden komende maandag in een markt-achtige setting in de Aula toegelicht aan belangstellenden. WUR en de gemeente zijn aanwezig om vragen over de verdere procedure te beantwoorden. De bijeenkomst in de Aula is voor iedereen toegankelijk en begint om 19.30 uur.