Nieuws - 21 januari 2010

Weinig vertrouwen in VHL Vooruit

Hogeschoolmedewerkers zijn bezorgd over VHL Vooruit. De directie zegt blij te zijn met de betrokkenheid van het personeel.

VHL_Leeuwarden_1.jpg
De wijze waarop de toekomstplannen van VHL tot stand komen valt niet bij alle medewerkers in goede aarde. In een brief aan de voorzitter van de stuurgroep VHL Vooruit, directeur Ellen Marks, spreken 39 medewerkers van de Leeuwardse opleidingen Diermanagement en Kust- en Zeemanagement hun zorgen uit. Onder de naam ‘VHL Vooruit' maken vier werkgroepen plannen om de marktpositie, het onderwijs, de dagelijkse kwaliteit en het personeelsbeleid te verbeteren.
Irritatie
Vooral de kritiek op de communicatie springt in het oog. In de brief staat dat 'het eenzijdig plaatsen van informatie op intranet en het op te korte termijn organiseren van bijeenkomsten op momenten dat er ook onderwijs verzorgd moet worden, veel irritatie onder het personeel heeft veroorzaakt'. De briefschrijvers struikelen bovendien over een gebrek aan onderbouwing en informatie. Zo worden aannames als 37 procent voor overhead niet met cijfers gestaafd en heeft de directie geen nadere uitleg gegeven over de financiële situatie bij de hogeschool, sinds zijzelf in juli 2009 de noodklok daarover luidde.
Voorts zou de besluitvorming onduidelijk zijn. De in de plannen genoemde brede inzetbaarheid van docenten roept vragen op en de briefschrijvers vinden dat door VHL Vooruit 'de opleidingen in hun ambities belemmerd worden'. De initiatiefnemers willen hun kritiek niet toelichten. Ze noemen de brief, die 15 december is verstuurd, een interne aangelegenheid en willen de reactie van Ellen Marks afwachten.
Niet alleen in Leeuwarden is er onrust ontstaan over VHL Vooruit. De opleidingscommissie van Tuin- en landschapsinrichting in Velp heeft eveneens een kritische brief geschreven. En de medezeggenschap buigt zich ook nog over VHL Vooruit. Het onderwerp staat op de agenda voor het overleg van de gezamenlijke medezeggenschapsraad op 27 januari.
Meedenken
Ellen Marks, de hogeschooldirecteur, vindt het een goede zaak dat de medewerkers hun betrokkenheid tonen. ‘Ze geven aan dat ze mee willen denken en daar gaan we natuurlijk graag op in. Waar het nodig, brengen we achtergrondinformatie om een deel van de vragen te beantwoorden. Een aantal vragen kunnen in de loop van het proces pas beantwoord worden.'
De communicatie is inmiddels verbeterd, aldus Marks. Zo is er op 9 februari een bijeenkomst waarvoor de opleidingscommissies en studenten zijn uitgenodigd en zijn er de hele maand maart activiteiten, met een VHL-brede conferentie op 26 maart.
In Resource 11 stond een ingezonden brief.