Nieuws - 24 februari 2011

Weinig te verbeteren aan Wageningse kwaliteit

Universiteiten en hogescholen mogen studenten voortaan strenger selecteren, en zonodig weigeren bij een opleiding. Volgens staatsecretaris Zijlstra is dat nodig om de kwaliteit van het hoger onderwijs op peil te houden. Wat betekent dat voor Wageningen UR?

21-Halbe-Zijsltra-Kito.jpg
Iedereen die naar het hoger onderwijs wil, moet straks een individueel studiekeuzegesprek krijgen. Daarnaast wordt het voor hbo'ers moeilijker om door te stromen naar de universiteit, en voor mbo'ers om door te stromen naar het hbo. Dat zijn een paar van de plannen die Zijlstra begin februari bekend maakte aan de Tweede Kamer. Zijn brief was een kabinetsreactie op het rapport van de commissie Veerman, uit april vorig jaar. De oud-minister van Landbouw brak daarin een lans voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Die moet omhoog vond Veerman, zelfs wanneer dat betekent dat we moeten breken met de oer-Nederlandse gelijkheidstraditie in het hoger onderwijs. Selectie aan de poort dus, zo luidde de conclusie die nu door Zijlstra wordt overgenomen.
Wageningers maken bewuste keuze
De consequenties voor Wageningen UR zijn minder groot dan je op het eerste gezicht zou denken, aldus rector magnificus Martin Kropff. Volgens hem zijn de maatregelen vooral bedacht om de problemen te bestrijden bij zeer grote studies in andere steden. Zoals rechten en psychologie, waar van de duizend eerstejaars ongeveer een derde alweer is afgehaakt tegen Kerstmis. Kropff: 'Studenten die naar Wageningen komen kiezen hun studie veel vaker op inhoudelijke gronden. Ze maken een bewustere studiekeuze.'
Ook een exclusief studieprogramma, zoals een university college, past daarom niet goed in de Wageningse situatie volgens de rector. Staatssecretaris Zijlstra is in zijn plannen zeer te spreken over deze vorm van onderwijs, waarmee vooral de brede universiteiten tegenwoordig goede sier maken. Maar Kropff ziet die initiatieven vooral als een inhaalslag. Talentvolle studenten krijgen dan bijvoorbeeld 12 in plaats van 6 contacturen per week. Terwijl studenten in Wageningen sowieso al 15 tot 20 contacturen per week krijgen. 'Feitelijk zijn we al voorgesorteerd. Het onderwijs is kleinschalig en we hebben het hoogste studierendement van Nederland.'
Verplichte studiekeuzegesprekken
Een ander plan van Zijlstra heeft mogelijk wel gevolgen voor Wageningen UR: het studiekeuzegesprek. Op papier wil de staatssecretaris zulke gesprekken verplicht maken voor elke student die zich inschrijft. Dat zou echter een enorme werklast met zich meebrengen, zo weten ze bij Tuin- en landschapsinrichting in Velp. Na twee jaar experimenteren met motivatiegesprekken gaat die opleiding komend jaar beginnen met schriftelijke vragenlijsten. Die worden alleen gevolgd door een gesprek wanneer de antwoorden daartoe aanleiding geven. Reden: individuele gesprekken kosten veel tijd en energie.
De opleiding Diermanagement in Leeuwarden doet de gesprekken daarom telefonisch. Dat bevalt goed, het levert volgens de opleiding veel positieve reacties op. Vorig jaar werd ongeveer de helft van de inschrijvers gebeld, dit jaar wil Diermanagement zelfs álle aankomende studenten een belletje geven.
Pim Brascamp, directeur van het Onderwijsinstituut, werkt aan een verfijndere oplossing. Als het aan hem ligt komen er alleen gesprekken met studenten die aan een bepaald risicoprofiel voldoen. Daarvoor maakt de universiteit nu een grondige analyse van het studierendement. Brascamp: 'Je kunt dan risicogroepen vaststellen aan de hand van bijvoorbeeld middelbare schoolprofielen en afwezigheid op meeloop- en voorlichtingsdagen. Inschrijvers uit die groepen kun je uitnodigen voor een studiekeuzegesprek.'
Hbo-propedeuse
Ten slotte wil staatssecretaris Zijlstra de universiteiten voortaan zelf laten beslissen of ze mensen met een hbo-propedeuse in de bachelorstudies toelaten. Maar dat heeft weinig gevolgen voor de universiteit van Wageningen. Als bèta-universiteit kon Wageningen al eerder aanvullende eisen stellen aan de 'hbo-proppers'. De meeste opleidingen stellen bijvoorbeeld wiskunde op vwo-niveau als harde toelatingseis. Al met al valt te concluderen dat het kwaliteitsoffensief van Zijlstra binnen Wageningen UR een zachte landing zal maken.