Nieuws - 15 januari 2018

Weinig studenten hebben een auto

tekst:
Roelof Kleis

Maar drie procent van de studenten die in Wageningen wonen heeft een auto. Dat is weinig vergeleken met studenten in andere steden. Ook rijbewijzen zijn relatief schaars.

© Sven Menschel

Dat blijkt uit een studie over autobezit onder jongeren die is verschenen het Tijdschrift Vervoerswetenschap. Jongeren van 18-30 jaar hebben minder vaak een auto dan tien jaar geleden. Wetenschappers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zochten uit hoe dat zit. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen studenten en werkende jongeren.

Helft werkt
Ons land telt 2,5 miljoen jongeren tussen de 18-30 jaar. Daarvan had in 2015 (het peiljaar van het CBS) ruim 28 procent een auto. Dat was tien jaar eerder nog ruim 31 procent. Dat het autobezit terugloopt is al langer bekend. Ook in andere westerse landen is dat het geval. Deels komt dat doordat steeds meer jongeren studeren. Bijna de helft van de jongvolwassenen werkt tegenwoordig, ruim eenderde studeert. De rest is werkloos of werkzoekend.

Auto- en rijbewijsbezit studenten in studentensteden
Auto- en rijbewijsbezit studenten in studentensteden

Die verschuiving van werk naar studie heeft invloed op de mobiliteit. Studenten hebben namelijk minder auto’s. Bijna de helft van de werkende jongeren heeft een auto, tegenover maar 8 procent van de studenten. In absolute cijfers: Van de 871.000 studenten in 2015, hadden er 66.000 een auto. En meer mannen (9 procent) dan vrouwen (6 procent) hebben een auto. Ook het aantal rijbewijzen is onder werkenden (83 procent) groter dan onder studenten (60 procent).

Achterhoede
Het autobezit per universiteitsstad verschilt aanzienlijk. Van de Rotterdamse studenten heeft 8 procent een auto. Dat percentage ligt bijna drie keer zo hoog als bij Leidse studenten (3 procent). Wageningse studenten zitten met 4 procent ook in de achterhoede. Let wel: dit cijfer betreft het autobezit onder studenten die wonen waar ze studeren. En dat is een minderheid; maar eenderde van de studenten is uitwonend.

Autobezit studenten naar leeftijd en geslacht
Autobezit studenten naar leeftijd en geslacht

Ook wat het bezit van een rijbewijs betreft, scoren de Wageningse studenten met 57 procent laag. Nijmegen spant hier de kroon met 67 procent. Voor alle cijfers geldt dat de leeftijd van grote invloed is. Hoe ouder de student, hoe hoger het autobezit. Een op de vijf 29-jarige studenten heeft een auto. Maar dat is nog altijd fors minder dan werkende jongeren, waarvan de helft een auto heeft.

Lees meer: