Nieuws - 3 december 2013

Weinig plek voor afgestudeerde academici

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Afgestudeerde academici wacht een sombere arbeidsmarkt. Omdat de economie hapert en ouderen langer doorwerken, wordt het steeds moeilijker een goede baan te vinden.

Onlangs bleek al uit de afstudeerdersenquête van KLV dat Wageningse studenten afgelopen jaar minder makkelijk een baan vonden. Nu voorspelt het tweejaarlijkse rapport [pdf] van het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt dat de werkgelegenheid voor jonge academici tot 2018 ‘matig’ blijft. Twee jaar geleden voorspelde het ROA nog dat veertig procent van de wo’ers goede tot zeer goede kansen zou hebben op een baan op niveau, nu is dat nog slechts zes procent.

De arbeidsmarkt is dus flink verslechterd: ‘Niet alleen is de werkloosheid verdubbeld, voor jongeren die wel een baan hebben gevonden is de kwaliteit van het werk afgenomen. Het loon is lager dan vier geleden, er wordt vaker onder het eigen niveau gewerkt en het aandeel gediplomeerden met een tijdelijk contract is toegenomen,’ schrijft het ROA onomwonden.

Omdat weinig organisaties en bedrijven nog groeien, wordt de behoefte aan jonge werknemers de komende jaren vooral bepaald door het aantal ouderen dat met pensioen gaat. Het probleem zit hem erin dat die langer doorwerken, waardoor de zogeheten ‘vervangingsvraag’ laag is. Maar er studeren wel steeds meer jongeren af.

Maar de verschillen tussen sectoren zijn groot. Wie zo goed als zeker wil zijn van een baan kan het beste kiezen voor een (para)medische opleiding: door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting blijft de vraag naar zorgpersoneel groeien. De vooruitzichten zijn dus goed, maar niet zo goed als het ROA twee jaar geleden dacht. Bezuinigingen steken een spaak in het wiel.

Ook in de groene sector is de kans op een baan relatief groot. Een opleiding landbouw en milieukunde is dus een goede keus. Een verrassing, want twee jaar geleden zaten die sector nog in een dal.

Wie economie of rechten studeert zal zich moeten voorbereiden op eindeloze sollicitaties en misschien wel een baantje bij de supermarkt. Ook aan afgestudeerden van letterenopleidingen zal weinig behoefte zijn. De arbeidsmarktperspectieven voor technici zien er ook niet rooskleurig ook, wat waarschijnlijk veel te maken heeft met de malaise in de bouw. Voor studenten elektrotechniek of werktuigbouwkunde heeft het ROA goed nieuws: aan die afgestudeerden is nog steeds een schreeuwende behoefte.

Hoewel het ROA het arbeidsmarktperspectief van hbo’ers ook ‘matig’ noemt, hebben zij meer kans op een passende baan dan academici, die vaker onder hun niveau werken. Net als voor wo’ers geldt ook voor hen dat zorgopleidingen en technische opleidingen een veilige keus zijn.