Nieuws - 23 januari 2012

Weinig overhead bij universiteit

De overhead van Wageningen Universiteit is relatief laag, afgezet tegen de andere universiteiten. Dat blijkt uit een onderzoek van Berenschot. Wageningen geeft vooral weinig uit aan ondersteuning van onderwijs en onderzoek.

Het managementadviesbureau Berenschot berekende de overheadkosten van alle universiteiten en vergeleek die. In Wageningen bedraagt de ‘generieke overhead' 19,1 procent. Daarbij gaat het om de afdelingen Personeel en Organisatie, Financiën en Control, Informatisering, Marketing en Communicatie, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. Bij andere universiteiten behoort 19,9 procent van het personeel tot deze afdelingen.

Daarnaast houdt 7,7 procent van het personeel zich in Wageningen bezig met onderwijs- en onderzoekondersteuning. Bij de andere universiteiten is dat veel hoger: 13,5 procent. Daardoor komt de totale Wageningse overhead op 26,7 procent, tegen 33,4 procent gemiddeld. Daardoor geeft Wageningen zo'n 4.500 euro per personeelsplaats minder uit aan overhead. Wel zijn in Wageningen de kosten van het college van bestuur iets hoger dan elders. Verder geeft Wageningen relatief veel uit aan facilitaire zaken, maar daar staat tegenover dat hier weinig wordt uitbesteed.

De overheadkosten bij de universiteiten lijken iets te dalen, maar zijn door de jaren heen niet wezenlijk veranderd, stelt Berenschot. Ten opzichte van andere (semi)publieke organisaties scoren de universiteiten gemiddeld. De hogescholen hebben een iets hogere overhead dan de universiteiten, blijkt uit het benchmarkonderzoek.