Nieuws - 28 mei 2014

Weinig kandidaten voor OR-verkiezingen

tekst:
Rob Ramaker

Veel medewerkers kunnen dit jaar niet naar de stembus voor de medezeggenschap. Slechts vijf van de negentien kiesgroepen hebben meer kandidaten dan zetels, en dus een verkiezing.

Tussen 2 en 10 juni wordt er gestemd in deze vijf groepen. De nieuwe leden gaan vanaf 1 september aan het werk.

De beperkte animo zorgt voor teleurstelling in de medezeggenschap. ‘We vinden het jammer dat er nu op weinig plekken verkiezingen zijn,’ zegt Nico Lenis, secretaris van de WUR-council. Hij hoopt dat er in de toekomst meer ‘spirit en bereidheid’ zal ontstaan om bij te dragen. De afgelopen maanden werden medewerkers nog dringend opgeroepen zich te melden als kandidaat, maar uiteindelijk zijn er toch minder kandidaten dan bij de vorige driejaarlijkse verkiezingen. Toen gingen negen van de negentien kieskringen naar de stembus.

We vinden het jammer dat er nu op weinig plekken verkiezingen zijn
Nico Lenis

Vooral aan de universiteit melden weinig medewerkers zich als kandidaat. Net als in 2011 zijn er op geen enkele universitaire afdeling verkiezingen. Bij sommige decentrale raden zullen er vanaf 1 september zelfs zetels leeg blijven. Zo heeft plantenwetenschappen nog drie vacatures en bij de afdeling ATV zijn er zelfs vier onvervulde zetels. Deze mogen overigens wel worden ingenomen tijdens de volgende OR-termijn. Lenis vermoedt dat academici hun carrière voor laten gaan op een OR-lidmaatschap. Ook is de tegemoetkoming voor raadsleden lager dan bij DLO.

Bij DLO lukt het een stuk beter om kandidaten binnen te halen. Bijna alle afdelingen kunnen hun zetels vullen en vaak is er zelfs een verkiezing. Zo kunnen de medewerkers van Alterra, Rikilt, PRI/PPO en Imares Den Helder naar de stembus. Zeker bij Alterra is er echt iets te kiezen, aangezien elf mensen strijden om zes zetels. De enige lege plekken zijn twee zetels bij Food & Biobased Research.

Van de algemene diensten houdt alleen het facilitair bedrijf verkiezingen. Het is nog onduidelijk of de concernstaf al haar zetels kan vullen. De verkiezingen bij de Animal Sciences Group lopen ongelijk met de overige kenniseenheden en zij kunnen pas in 2016 kiezen.