Nieuws - 24 november 2005

Weinig animo voor ondernemingsraden

Bij veel ondernemingsraden hebben zich te weinig kandidaten gemeld voor de verkiezingen van vijf tot negen december. Vooral binnen het bestuurscentrum was de belangstelling uiterst gering. Voor de negen beschikbare zetels heeft zich daar één kandidaat gemeld.

Er zijn negentien kiesgroepen voor de centrale en decentrale medezeggenschapsraden. Bij twaalf van de negentien groepen zullen geen verkiezingen worden gehouden omdat het aantal kandidaten kleiner of gelijk is aan het aantal beschikbare zetels. Vooral bij de universiteit is de animo gering. Bij de meeste instituten worden wel verkiezingen gehouden.
'Wij vreesden al voor een geringe belangstelling’, zegt Johan Feenstra, voorzitter van de verkiezingscommissie. ‘Bij veel onderdelen wordt gereorganiseerd, en dat doet de motivatie geen goed. Bij het bestuurscentrum waren veel mensen hun baan niet zeker tijdens de periode dat ze zich kandidaat konden stellen. Dan is het lidmaatschap van een ondernemingsraad niet het eerste waar je je druk over maakt.'
Raden met een tekort aan kandidaten kunnen volgens het verkiezingsreglement op zoek gaan naar versterking. Daarvoor zijn geen verkiezingen nodig. Hermien Miltenburg, de eenzame kandidaat in het bestuurscentrum, gaat dat zeker doen. 'Wij zitten nu in zwaar weer. Daardoor is een cultuur ontstaan van matheid en moeheid. Die zullen we met z'n allen moeten ombuigen. Bovendien is het belangrijk dat wij als bestuurscentrum een goede vertegenwoordiging hebben in de centrale ondernemingsraad. Daar moeten toch mensen voor te vinden zijn.' / Korné Versluis