Nieuws - 17 juni 2004

Weinig aanmeldingen voor nieuwe bachelors

Tot nu toe is er weinig animo voor de nieuwe maatschappijwetenschappelijke bacheloropleidingen. De nieuwe programma's die zijn samengesteld om meer studenten naar Wageningen te trekken hebben op dit moment samen twaalf aanmeldingen.

Ir Marjan Ilekhomon, studiebegeleider van de opleiding Gezondheid en maatschappij is tevreden met de acht aanmeldingen die deze opleiding tot nu toe kreeg. ,,We hebben nog niet echt een streefcijfer, maar we nemen aan dat het in de loop der jaren wel aantrekt.'' De opleidingen Economie en beleid en Toegepaste communicatiewetenschap hebben beide tot nu toe twee aanmeldingen. Dr Rien Komen, op dit moment onofficieel voorzitter van de taakgroep Nieuwe bachelors, noemt het lage aantal aanmeldingen teleurstellend. Komen wijt de lage belangstelling aan het feit dat nog onbekend is of de opleidingen daadwerkelijk doorgaan. Volgens Komen zijn er veel studenten die wel geïnteresseerd zijn, maar zich toch niet hebben ingeschreven vanwege de onzekerheid. Als de opleidingen niet doorgaan dan mogen de studenten een vrije bacheloropleiding doen in Wageningen.
De opleidingen moeten nog geaccrediteerd worden en de zogenaamde macrodoelmatigheidstoets van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) doorstaan. Voor de accreditatie wordt onderzocht of de kwaliteit van de opleidingen voldoende is. Volgens het oorspronkelijk gehanteerde tijdstraject zou de accreditatie al rond moeten zijn, maar de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie heeft gemeld dat er vertraging is opgelopen. Als de opleidingen geaccrediteerd zijn gaat het ministerie van LNV de opleidingen testen op ‘macrodoelmatigheid’. De beleidsregel Doelmatigheid hoger onderwijs is in september 2003 door voormalig staatssecretaris Annette Nijs in het leven geroepen om de wildgroei aan opleidingen tegen te gaan. Het ministerie van LNV mag de opleidingen alleen bekostigen als deze een aantoonbare bijdrage levert aan de kennissamenleving. Daarnaast mag de opleiding niet tot verschraling leiden van soortgelijke opleidingen en moet er in de regio behoefte aan zijn. | G.v.H.