Nieuws - 23 januari 2014

Weinig Europese startersbeurzen naar Wageningen

tekst:
Albert Sikkema

Wageningse onderzoekers slagen er heel goed in om Europese projecten en beurzen binnen te halen. Er is echter één uitzondering. Met het binnenhalen van starting grants van de European Research Council wil het nog niet vlotten.

Medio januari noteerde het Hoger Onderwijs Persbureau Nederlands succes bij het binnenhalen van Europese onderzoekbeurzen. Nederlandse universiteiten haalden 29 van de 312 Europese consolidator grants van de European Research Council (ERC) binnen. Deze beurzen, bedoeld voor wetenschappers van onder de veertig jaar om hun onderzoeksgroep te versterken, bedragen gemiddeld 1,84 miljoen euro. Bij de 29 succesvolle aanvragers zat geen Wageningse wetenschapper.

Dat is verrassend, want Wageningen UR is doorgaans erg succesvol in het binnenhalen van Europese subsidies. Zo was de universiteit vorig jaar deelnemer aan 216 Europese onderzoeksprojecten, en deed DLO maar liefst 255 EU-projecten. Een op de vier onderzoeksvoorstellen uit Wageningen werd goedgekeurd door de EU. Bovendien haalden zes Wageningse onderzoekers de afgelopen jaren een advanced grant van de ERC binnen, in de personen van Willem de Vos, Martien Groenen, Marten Scheffer, Martien Cohen Stuart, Dolf Weijers en Fons Stams. In dat geval werd 27 procent van de ingediende voorstellen gehonoreerd, wat fors boven het Nederlands gemiddelde ligt. Bij de starting grants van ERC bedraagt de Wageningse slaagkans echter maar 10 procent, onder het landelijk gemiddelde.

Waarom scoort de universiteit hier slechter op? ‘Bij deze grants gaat het om recent gepromoveerde wetenschappers’, verklaart woordvoerder Simon Vink. ‘In Wageningen publiceren die vaak nog samen met hun (co)promotor, maar bij de aanvraag voor een starting grant bij ERC tellen dat soort publicaties niet mee. Dat drukt het slagingspercentage.’ Bovendien is een internationaal cv een vereiste voor zo’n beurs, aldus Vink. Dat zou het aantal Wageningse indieners kunnen drukken.’ De universiteit zoekt naar een aanpak om meer individuele beurzen in de wacht te slepen.