Nieuws - 25 oktober 2001

Weidevogels trekken zich niets aan van natuurbeheer

Weidevogels trekken zich niets aan van natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer helpt de natuur niet. Dat concluderen dr. David Kleijn en prof. dr. Frank Berendse van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie van Wageningen Universiteit in het blad Nature.

Opzienbarend is de conclusie dat weidevogels liever nestelen op gangbaar beheerd grasland dan op percelen die via agrarisch natuurbeheer worden onderhouden. "Een onverwacht resultaat", aldus Kleijn, want agrarisch natuurbeheer is juist opgezet om het nestelende vogels goed naar hun zin te maken.

De conclusies van het onderzoek raken het agrarisch natuurbeheer in het hart. Door minder te bemesten en het maaien uit te stellen, wil men zowel flora als fauna verbeteren. Het lijkt juist contraproductief te werken. De ecologen denken bijvoorbeeld dat er minder weidevogels zitten op de lichtbemeste landbouwnatuur, omdat vogels op de meer bemeste, gangbare percelen meer wormen en ander voedsel in de bodem vinden. Ook voor de flora heeft agrarisch natuurbeheer geen positief effect. Bijen en vliegen doen het wel ietsje beter op de agrarisch natuurbeheerde percelen.

Bijna even opzienbarend was de beslissing van Nature om het embargo op het artikel te vervroegen. NRC Handelsblad had de redactie namelijk attent gemaakt op de vergadering van de vaste commissie van de Tweede Kamer over de budgetten voor natuurbeheer. Dat verraste ook Wageningen Universiteit, want Kleijn en Berendse kregen pas een perstraining nadat alle grote dagbladen en radiozenders waren langsgeweest. De onderzoekers pleiten voor meer en nadrukkelijker toetsing van de natuurwinst die met agrarisch natuurbeheer wordt gehaald. | M.W.

Pagina 8: Het Debat