Nieuws - 31 augustus 2006

Weidevogelbeheer kost miljoenen extra

Om in Nederland de achteruitgang van het aantal weidevogels te stoppen zijn meer geld, meer land, ingrijpender beschermingsmaatregelen en een grotere motivatie van boeren nodig. Volgens berekeningen van Alterra kost dit per jaar 29 miljoen euro extra.

Nu vindt op 166.000 hectare weidevogelbeheer plaats. Om de stand van de weidevogels te verbeteren moet dit van landbouwminister Cees Veerman in 2010 280.000 hectare worden. Onderzoekers van Alterra berekenden dat deze uitbreiding een eenmalige investering van 18 miljoen euro vergt en jaarlijks 29 miljoen extra. In totaal zal het weidevogelbeheer dan 78,5 miljoen euro per jaar kosten.
'Maar er is meer nodig dan geld', stelt Alex Schotman van Alterra. Op meer plaatsen zal een zwaar beheerspakket toegepast moeten worden. Deze beschermingsmaatregelen voor weidevogels zijn ingrijpender voor de boeren omdat er bijvoorbeeld nog later gemaaid en bemest mag worden. Nu nog is 84 procent van de pakketten licht, vijf procent zwaar en elf procent heel zwaar. Dat moet respectievelijk zestig, twintig en twintig procent worden.
Boeren moeten gemotiveerd worden om die zwaardere pakketten te nemen en om ├╝berhaupt aan weidevogelbeheer te doen. 'Een groot deel van het areaal ligt buiten de ecologische hoofdstructuur. De kunst is om dat wat nodig is te combineren met de moderne landbouw.' Volgens Schotman zijn rijk en provincies al wel op zoek naar het extra benodigde geld, maar is het onduidelijk hoe de boeren gestimuleerd gaan worden. Een samenwerkingsverband van allerlei betrokken organisaties, het Weidevogelverbond, gaat dit uitwerken. / Martin Woestenburg