Wetenschap - 6 december 2007

Wees voorbereid op inkomensdaling

Geld maakt gelukkig, weten economen. Toch is het repareren van iemands inkomen wanneer dat daalt niet de enige manier om de ongelukkige blijer te maken. Wie zich voorbereidt op een inkomensdaling, wordt minder ongelukkig van het verlies van inkomen dan iemand die dat niet doet.
Dat blijkt uit een studie van prof. Gerrit Antonides, hoogleraar Economie van consumenten en huishoudens. Achthonderd mensen wier inkomen recentelijk achteruit was gegaan vulden een enquête in via de site van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. De enquête ging over geld, maar ook over geluk. Er werd gevraagd aan te geven op een schaal van een tot vijf hoe gelukkig mensen zich voelden, vóór de inkomensdaling en daarna. Daaruit bleek dat mensen die zich voorbereid hadden op een inkomensdaling minder ongelukkig werden van de daling dan mensen die daardoor werden overvallen.
De voorbereiding kan bijvoorbeeld bestaan uit sparen of een verzekering afsluiten tegen daling van inkomen. Mensen voelen zich ook minder ongelukkig over een inkomensdaling als ze zich daarover laten informeren, bijvoorbeeld over hoe ze hun budget beter kunnen beheren. Als mensen voorbereid zijn, hebben ze meer grip op hun situatie na een inkomensterugval, en dat leidt tot meer tevredenheid achteraf, concludeert Antonides in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Kyklos.
Die conclusie kunnen de rijksoverheid of gemeenten ter harte nemen, stelt de hoogleraar. Want financieel beleid om verlaging van inkomens te compenseren heeft maar gedeeltelijk effect op het welzijn en geluk van mensen. Voorlichting over het huishoudboekje, zoals het Nibud die geeft, is ook van belang.