Nieuws - 1 januari 1970

Weerstand kip erfelijk

De aangeboren afweer van kippen is te verbeteren door de dieren te selecteren op antilichaamrespons. De Poolse promovenda Maria Siwek denkt dat aangeboren immuniteit is op te nemen in fokprogramma’s, om zo het gebruik van antibiotica in de pluimveehouderij te verminderen.

In haar promotieonderzoek bij de leerstoelgroep Fokkerij en genetica maakte Siwek gebruik van twee kippenlijnen die zijn geselecteerd op hun immuunrespons. Hiertoe werd van de dieren steeds de antilichaamrespons bekeken die optreedt vijf dagen nadat ze zijn geïnjecteerd met rode bloedcellen van een schaap. Eén lijn werd zeventien generaties lang geselecteerd op een hoge respons, de andere lijn steeds op een lage respons. Door kruisingsexperimenten en genetische analyses bij deze kippenlijnen en hun nakomelingen kon Siwek aantonen dat ziekteresistentie inderdaad erfelijk is. De erfelijkheidsgraad is weliswaar laag, maar biedt toch enige ruimte om te selecteren op algemene immuniteit tegen besmettelijke pluimveeziekten als de Ziekte van Marek en coccidiosis.
Bij aangeboren immuniteit beschikt een dier over natuurlijke antilichamen, nog voor het in contact is gekomen met antigenen van een ziekteverwekker. Het specifieke of adaptieve immuunsysteem daarentegen komt pas in actie nadat een dier, bijvoorbeeld via vaccinatie, in aanraking is gekomen met antigenen.
Op basis van haar onderzoek concludeert Siwek dat ook selectie op aangeboren immuniteit, die tot dusver niet wordt gebruikt in fokprogramma’s, mogelijk is.
In haar proefschrift zijn diverse genetische merkers geïdentificeerd die bruikbaar zijn bij het fokken op ziekteresistente kippen. / GvM

Maria Siwek MSc promoveert op dinsdag 8 maart bij prof. Johan van Arendonk, hoogleraar Fokkerij en genetica.