Nieuws - 1 januari 1970

Weerman gaat meehelpen met bestrijding boomschimmels

Weerman gaat meehelpen met bestrijding boomschimmels

Weerman gaat meehelpen met bestrijding boomschimmels


Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) gaat waarschuwingssystemen
ontwikkelen voor schimmelziekten in de boomteelt. De weersverwachting is
een cruciaal onderdeel van deze systemen.

Voor diverse schimmelziekten in groenten en fruit zijn de laatste jaren al
effectieve waarschuwingssystemen ontwikkeld, die mede op basis van
weergegevens de ontwikkeling van de schimmels voorspellen. Met de
softwarepakketten kunnen boeren ook bepalen of, wanneer en met welk
chemisch bestrijdingsmiddel gespoten dient te worden. Recentelijk heeft PPO
zulke systemen ontwikkeld voor schimmelziekten in graan en kool, in
samenwerking met teeltadviesbureau Opticrop.
Vanwege dit succes, en omdat ook boomtelers grote behoefte hebben aan een
betrouwbaar waarschuwingssysteem om hun bespuitingen efficiƫnter uit te
voeren, heeft PPO besloten ook schimmelziekten bij bomen aan te pakken. De
onderzoekers gaan hiertoe samenwerken met de Nederlandse Bond van
Boomkwekers (NBvB) en DLV adviesbureau.
Of en hoe sterk schimmelziekten toeslaan in bomen, hangt sterkt af van de
weercondities, waaronder de luchtvochtigheid, die lokaal sterk kan
verschillen. Maar de waarschuwingssystemen kunnen dit aan, zegt ing. Johan
Wander van PPO, die meewerkt aan de ontwikkeling van de
waarschuwingssystemen. ,,De weersverwachting die zo'n waarschuwingssysteem
gebruikt, is tegenwoordig zelfs op postcodeniveau. Als je als teler denkt
dat je gewas gevaar loopt omdat de laatste bestrijding al weer een tijdje
geleden is of omdat je weet dat de weersomstandigheden vermoedelijk gunstig
voor de schimmelziekte zijn, dan ga je minimaal dagelijks het
waarschuwingssysteem raadplegen. De ontwikkeling van een schimmelziekte
wordt vanaf 'vandaag' een aantal dagen vooruit voorspeld, en daar kan de
boomteler op inspelen.''
Schimmelziekten bij bomen zijn een toenemende bron van zorg, zegt Wander.
Verder heeft PPO een schimmelziekte bij uien gesignaleerd, namelijk koprot,
die veel schade oplevert en waarvoor een waarschuwingssysteem erg gewenst
is onder telers. PPO ontwikkelt deze nu, aldus Wander. |
H.B.