Nieuws - 25 januari 2007

Weerberichten gaan onder de loep

Er moet een vergelijkend warenonderzoek komen naar de weerberichten van de verschillende weerbedrijven. Daarvoor pleitte hoogleraar Meteorologie prof. Bert Holtslag vrijdag 19 januari in zijn inaugurele rede.

'Over de kwaliteit van de weerbedrijven is weinig bekend. Dat is onterecht in een tijd waarin van van alles en nog wat de maat wordt genomen.' Holtslag ziet het al voor zich: 'Het idee is dat de bedrijven elke dag een zelfde soort verwachting leveren voor de Haarweg in Wageningen, en dan vergelijken wij die met de metingen van ons meetstation daar.'
Het idee voor een vergelijkend warenonderzoek kwam van een journalist van HP/De Tijd. Aio ir. Gert-Jan Steeneveld had wel animo voor het onderzoek. Uiteindelijk wilden alle weerbedrijven meewerken, behalve de leverancier van het NOS Journaal, Weathernews. Het ging uiteindelijk niet door omdat het opinieblad alleen iets zag in een compleet vergelijkend warenonderzoek.
Het zou het KNMI sieren als ze het voortouw zou nemen voor zo’n kwaliteitstoets, vindt Holtslag. KNMI-directeur Frits Brouwer ziet hier vooralsnog weinig in. Via zijn voorlichter laat hij weten: 'Het KNMI staat in principe positief tegenover elk initiatief dat de kwaliteit van de weersverwachting van de weerbedrijven kan verbeteren, dus ook een vergelijkend warenonderzoek. Wij zullen niet zelf het initiatief daartoe nemen, maar vinden dat zoiets door de branche zelf moet worden gedaan.' Brouwer wacht op de oprichting van een brancheorganisatie voor weerinstituten.
'Dat begrijp ik niet goed', reageert Holtslag. 'Het KNMI is een door de overheid gefinancierde organisatie, en we willen allemaal weten of we waarde voor ons geld krijgen.'