Nieuws - 3 maart 2016

Weer recordaantal studenten op uitwisseling

tekst:
Liza van Kapel

Het aantal Wageningse studenten dat tijdens hun studie een periode naar het buitenland wil, blijft groeien. Dit jaar deden 465 studenten een aanvraag voor een uitwisseling, tegen 343 vorig jaar – toen ook al een record. Het grootste deel van de gegadigden is bachelorstudent (421).

Wie naar het buitenland wil om daar een periode vakken te volgen, heeft keus genoeg. Vanuit Wageningen University zijn er uitwisselingsovereenkomsten met 197 instellingen. Deze bevinden zich zowel binnen als buiten Europa. Populaire bestemmingen zijn Cork (Ierland), Kopenhagen (Denemarken), Stellenbosch (Zuid-Afrika), Melbourne (Australië) en Valencia (Spanje).

Niet iedereen kan echter naar de universiteit van zijn of haar eerste keuze. In totaal zijn 328 studenten bij de voorkeursinstelling geplaatst, de rest heeft een tweede, derde of – bij uitzondering – vierde keuze gekregen. De reden is dat er voor sommige plekken veel meer belangstelling is dan aanbod. Zo waren er voor het University College Cork meer dan 30 aanmeldingen op 3 plekken. Bij de selectie wordt gekeken naar cijfergemiddelde, motivatie, CV en studievoortgang. In het geval van Cork heeft elke geplaatste student een cijfergemiddelde boven de 8,8.

Ondertussen is bijna iedereen geplaatst en zijn er nog voldoende plekken vrij. Wie de aanmelddeadline van 1 februari heeft gemist, kan zich alsnog aanmelden voor een van de universiteiten waar nog plek is. Een overzicht is te vinden op www.wu.nl/exchange.

Lees ook: