Nieuws - 7 maart 2002

Weer minder aanmeldingen voor Wageningen

Weer minder aanmeldingen voor Wageningen

Wageningen Universiteit lijkt ook dit jaar minder vwo-scholieren te trekken. Er hebben zich nu tachtig studenten minder ingeschreven dan begin maart van vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Informatie Beheer Groep in Groningen.

Ook andere universiteiten hebben tot nu toe minder studenten getrokken dan op hetzelfde moment een jaar geleden. Gemiddeld bedraagt de daling tien procent, Wageningen is met 27 procent minder aanmeldingen de grootste daler. Ook Delft (-24 procent) en Maastricht (-20 procent) kampen met een sterk dalende belangstelling.

Van de Wageningse opleidingen weten alleen Milieukunde en Voeding en gezondheid meer studenten te trekken.

Vorig jaar werd de daling van het aantal vwo-ers overigens gecompenseerd door een stijging van het aantal hbo-ers. Het totaal aantal eerstejaarsstudenten steeg daardoor licht. Hbo-ers zijn niet verwerkt in de vooraanmeldingscijfers omdat zij zich direct bij de universiteit aanmelden. | K.V.

Vooraanmeldingen nu/2001/verschil

Bos- en natuurbeheer 29 14 -52%

Milieukunde 6 10 +67%

Technologie en milieumanagement 5 1 -80%

Plant- en gewaswetenschappen 11 6 -46%

Bedrijfs- en consumentenwetenschappen 22 14 -36%

Internationale ontwikkelingsstudies 21 12 -43%

Biotechnologie 24 17 -29%

Landinrichting 24 24 +0%

Dierwetenschappen 21 14 -33%

Biologie 50 34 -32%

Voeding en gezondheid 23 30 +30%

Bodem, water en atmosfeer 25 14 -44%

Levensmiddelentechnologie 19 19 +0%

Moleculaire wetenschappen 18 9 -50%

Bioproduct management - 0 -

Totaal: 298 218 -27%