Nieuws - 21 augustus 2015

Weer meer eerstejaars

tekst:
Koen Guiking

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten groeit met 6 á 7 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat schat Henk Vegter, hoofd van de afdeling Quality & Strategic Information.

De instroom van nieuwe studenten zou bij een dergelijke toename uitkomen op ongeveer 1500. In 2014/2015 startten nog 1418 bachelorstudenten in Wageningen.

Hoewel het nieuwe collegejaar al snel begint, zijn de definitieve aantallen nog niet bekend. Op basis van de vooraanmeldingen bij Studielink en jarenlange ervaring kan Vegter echter wel een gedegen inschatting maken. Zo is aan de cijfers die Studielink wekelijks aanlevert duidelijk te zien dat het aantal voorinschrijvingen bij universiteiten ieder jaar eerst oploopt en vervolgens vanaf begin juni weer terugloopt, bijvoorbeeld omdat leerlingen hun VWO-diploma toch niet blijken te halen of besluiten eerst een tussenjaar te nemen. Het aantal nieuwe Wageningse bachelorstudenten staat volgens Studielink nu op 1590. Maar omdat Vegter uit voorgaande jaren weet hoe de curve loopt gaat hij uit van iets meer dan 1500 eerstejaars.

Veruit de grootste opleiding is Bedrijfs- en consumentenwetenschappen. Ongeveer 180 studenten beginnen straks aan die opleiding. De kleinste opleiding is nog steeds Communicatiewetenschappen, maar de belangstelling ervoor trekt wel flink aan. Twintig eerstejaars (eerder aangeduid als de kritische ondergrens om levensvatbaar te zijn) wordt nog niet gehaald, maar de teller staat nu op 14 á 15. Een mooie toename ten opzichte van de 8 eerstejaars in 2014/2015.

Bij Biologie, Levensmiddelentechnologie en Voeding en gezondheid zitten de collegebanken weer lekker vol dit jaar. Voor al deze opleidingen worden ongeveer 140 studenten verwacht. Voor Voeding en gezondheid is meer interesse, maar sinds twee jaar geldt er een numerus fixus: maximaal 140 nieuwe studenten worden toegelaten.

Een flinke toename ziet Vegter ook in studenten die het schakelprogramma doen. Dit programma is voor studenten die in een MSc-opleiding willen instromen maar nog niet aan alle toelatingseisen voldoen. Vorig jaar waren er 82 "schakelaars", dit jaar verwacht Vegter er zo’n honderd.

Op de instroom in de masteropleidingen heeft Vegter iets minder kijk, maar hij verwacht ook daar groei: een totale instroom van ongeveer 2000 studenten, ten opzichte van 1900 vorig jaar. Die toename komt met name doordat het aantal doorstromers vanuit de BSc met ruim 10 procent groeit ten opzichte van vorig jaar; een gevolg van de jarenlange toename in het aantal BSc-ers. Tegelijkertijd vlakt de instroom van buiten iets af. Het aantal aanvragen vanuit het buitenland is nog steeds ongekend (zo’n 6000 dit jaar), maar slechts een deel daarvan wordt toegelaten en van die mensen krijgt ook lang niet iedereen de financiering en het papierwerk rond.