Nieuws - 25 oktober 2001

Weemoedig

Weemoedig

"In het begin maakte ik er altijd grappen over als ik in Washington was en zei dat ik me door de demonstraties tenminste weer een beetje thuis voelde, omdat vroeger de studenten ook tegen me demonstreerden." Oud-minister van onderwijs Jo Ritzen klonk wat weemoedig toen Wb hem vroeg wat hij vindt van de demonstraties van antiglobalisten tegen de Wereldbank, waar Ritzen tegenwoordig vice-president van is. "Maar ik heb inmiddels veel, ook persoonlijk, gepraat met mensen uit de antiglobaliseringsbeweging, en we zijn het er volstrekt over eens dat er veel meer moet gebeuren om de kloof tussen arm en rijk te overbruggen." Over de manier om dat te bereiken verschillen de activisten en Ritzen echter van mening. Ritzen gaf in Wageningen een lezing over ontwikkelingsbeleid en economisch onderzoek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie. "De globalisering moet juist doorgaan," zegt Ritzen. | J.T.

Zie pagina 3 en 9.