Nieuws - 1 januari 1970

Website over mestverwerking

De Animal Sciences Group heeft eind mei een website in de lucht gebracht die veehouders aan kennis helpt over technieken voor het verwerken van mest. Ook houdt een mestverwerkingsspecialist voortaan wekelijks een telefonisch spreekuur.

Vraag: ‘Ik heb hier op de boerderij wekelijks zo'n 500 kilogram rundermest en ik wou mijn trekker daarop laten lopen, hoe kan ik dat het best bewerkstelligen?’ Antwoord : ‘Trekkers rijden slecht op mest. Er zijn wel ideëen om trekkers met een gasmotor te laten rijden op biogas dat wordt gevormd in een vergistingsinstallatie. Om de investering in een vergistingsinstallatie terug te verdienen is echter een grotere hoeveelheid mest nodig dan de door u genoemde hoeveelheid. Ook moet het knelpunt van de gasopslag op uw trekker nog worden opgelost.’ Dit recente voorbeeld van een advies is terug te vinden op de nieuwe website www.mestverwerken.wur.nl.
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Animal Sciences Group alle vormen van mestbewerking en –verwerking op de website op een rijtje gezet. Door veehouders te informeren over nieuwe technieken hoopt men een bijdrage te leveren aan de reductie van het mineralenoverschot die nodig is als in 2006 het nieuwe mest- en mineralenbeleid van kracht wordt. Een belangrijke doelstelling van het nieuwe mestbeleid is namelijk om bewerkte mest zoveel mogelijk af te zetten buiten de Nederlandse landbouw of juist daarbinnen in te zetten als kunstmestvervanger.
Op de website staat al een aantal voorbeelden van mestverwerkingtechnieken uitgewerkt, zoals het scheiden van stikstof en fosfaat uit dunne mest, beluchten, vergisten, scheiden, indampen en pelleteren van mest. Het gaat hierbij steeds om methoden waarbij mest op een meer duurzame manier wordt verwerkt. Voor iedere techniek wordt aangegeven of deze zich al bewezen heeft of zich nog in een experimenteel stadium bevindt. Naast een technische beschrijving volgt dan ook een kostenindicatie, de voor- en nadelen, de perspectieven en namen van mogelijke leveranciers.
Via de website en de telefoon kunnen vragen worden gesteld over uiteenlopende aspecten van mestverwerking. Mestverwerkingsspecialist ing. Fridjof de Buisonjé houdt iedere dinsdagmorgen van negen tot twaalf uur telefonisch spreekuur (0320-293555). / GvM