Nieuws - 1 januari 1970

Website gaat in de steigers

Wageningen UR maakt zich op voor een grootscheepse verhuizing van haar websites. Vanaf 1 december wordt de informatie van de organisatie, die nu op zo’n 150 sites en subsites te vinden is, via één coherente website aangeboden.

De operatie is ingezet om het aanbod op internet overzichtelijker en het beheer eenvoudiger te maken. Ook is het een mooie gelegenheid voor een grote schoonmaak. ‘De meest gehoorde klacht is dat de websites zo onoverzichtelijk zijn. Bezoekers storen zich eraan als ze niet snel iets kunnen vinden en op internet zijn ze ook in een halve minuut weer vertrokken’, zegt drs. Kristel Klein van de stafafdeling Corporate Communicatie. Zij is projectleider van het Wever-project dat beoogt de internetsite van Wageningen UR eens flink op te schonen.
‘Als je goed kijkt zijn er wel overeenkomsten tussen de websites van het LEI en Alterra, maar toch zien ze er totaal verschillend uit. Daar willen we vanaf. We willen de verbanden laten zien en bezoekers zo snel mogelijk bij de informatie brengen, ongeacht waar ze op de website binnenkomen’, aldus Klein. Er is gekozen voor een . ‘Uit alle huidige sites wordt straks de stekker getrokken. We houden die websites alleen op de achtergrond nog een tijdje in leven om er zeker van te zijn dat we niks onmisbaars weggooien’, aldus Klein. De website van Van Hall Larenstein valt buiten de omzetting, en de aanpassing van de intranetsite komt later aan de orde.
Na een lange periode van voorbereiden, ontwerpen en overleggen staat nu een lege website klaar om door de onderdelen gevuld te worden. Hiervoor is één content-managementsysteem beschikbaar, in plaats van de tientallen systemen die nu nog door diverse webmasters gebruikt worden. ‘Een kind kan de was doen’, meent Klein. Om leerstoelgroepen, instituten of opleidingen te helpen bij de migratie zijn cursussen beschikbaar en kan ook een beroep gedaan worden op een speciaal samengesteld A-team van studenten.
De belangrijkste voordelen van de nieuwe website zijn volgens Klein de verbeterde doorzoekbaarheid en eenduidige opbouw van de pagina’s. Zo is op iedere webpagina voortaan een ‘kruimelpad’ zichtbaar zodat je als een echt Klein Duimpje altijd de weg terug kunt vinden, hoe ver je ook in het WUR-woud bent afgedwaald. / GvM